Постанова КМУ від 2 вересня 2015 р. № 719 про питання власних надходжень вищих навчальних закладів

Звертаємо увагу вищих навчальних закладів, що виконують проекти ЄС в рамках програми Еразмус+: Жан Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти, Стратегічні партнерства, Альянси знань і Темпус.

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 719 Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури: Про порядок розміщення на поточних рахунках в банках державного сектору та використання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, та здійснення контролю за використанням власних надходжень. ( чинність з 1 грудня 2015 р.) http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/719-2015-%D0%BF

Запрошуємо уважно вивчити і проконсультуватись у юридичних відділах відповідних державних службах підпорядкування закладів.

Попередня Підготовка нової редакції Закону України «Про освіту» (16-17.11.15)