Презентація HERE team експерта в рамках семінару «Актуальні питання імплементації інструментів Європейського простору вищої освіти» (20.09.18, м. Маріуполь)


20 вересня 2018 р. в Азовському морському інституті Національного університету «Одеська морська академія» для представників закладів вищої освіти Донецького регіону членом Національної команди експертів з реформування вищої освіти проректором з науково-педагогічної роботи Національного університету «Одеська морська академія» Захарченком Вадимом Миколайовичем, було проведено семінар «Актуальні питання імплементації інструментів Європейського простору вищої освіти».

Захарченко В.М. надав практичну інформацію та рекомендації стосовно імплементації елементів ЄКТС та систем забезпечення якості, розроблення освітніх програм, проектування програмних результатів навчання та результатів навчання за навчальними дисциплінами, методів демонстрації та оцінювання.

У семінарі взяли участь представники Донецького державного інституту управління, Приазовського державного технічного університету та Маріупольського державного університету.

Посилання на матеріали семінару (практична інформація)

Підготовлено за матеріалами Азовського морського інституту Національного університету “Одеська морська академія”

Попередня 11 організацій з України - координатори проектів Еразмус+ Розвиток потенціалу ...