Результати реалізації проекту ЄС Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС»


З 01.09.2016 р. по 31.08.2019 р. у Житомирському національному агроекологічному університеті (ЖНАЕУ) набув реалізації проект Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE.

Основна мета проекту: «Аграрна політика ЄС» – отримання, засвоєння і розповсюдження знань та інформації серед студентів й викладачів щодо еволюційних засад, сучасного стану і перспектив розвитку Спільної аграрної політики ЄС.

Проектну діяльність здійснювали викладачі факультету економіки та менеджменту ЖНАЕУ – професор Тетяна Зінчук (керівник проекту), доцент Лариса Левківська (академічний координатор проекту), доцент Олександр Ковальчук, доцент Наталія Куцмус, доцент Василь Шукалович. Гарантом проекту виступав ректор університету – Олег Скидан.

Згідно умов проекту у навчальний процес було впроваджено ряд нових навчальних курсів, а саме: ЄС: від витоків до стратегії «Європа 2020»; САП ЄС: досвід і сучасна модель; Політика сільського розвитку ЄС; Агробізнес Європейського Союзу; Екологічне сільське господарство ЄС та стандарти якості і безпеки харчових продуктів.

Основною цільовою аудиторією були як студенти, так і аспіранти й докторанти університету зі спеціальностей: екологія, лісове господарство, ветеринарна медицина, агроінженерія, агрономія, фінанси, облік і аудит, економіка, менеджмент, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, міжнародні економічні відносини. Більш, як 100 слухачів засвоїли даний модуль та отримали відповідні сертифікати. Перевагою освітнього модулю став процес впровадження у навчальні плани університету однойменних дисциплін, що схвалено і підтримано керівництвом університету.

Наслідком реалізації проекту стали також підготовка і видання наукових публікацій, статей, колективних монографій, методичних рекомендацій та їх розповсюдження серед навчальних закладів України, усіх зацікавлених читачів, громадянського суспільства. Учасниками проекту організовано та проведено Круглий стіл на тему: «Досвід спільної аграрної політики Європейського союзу для України» та Міжнародну науково-практичну конференцію «Європейські уроки аграрної політики для України» (травень 2019 р.) із залученням провідних фахівців в галузі сільського господарства, керівників агропідприємств, представників об’єднаних територіальних громад, науковців, студентів, науковців провідних вітчизняних наукових установ. Монографія «Аграрна політика Європейського Союзу: виклики і перспективи» за редакцією керівника проекту та основних авторів – учасників проекту є надзвичайно популярною та затребуваною в Україні.

Очікуваними результатами впровадження проекту є такі:
 забезпечення фахової підготовки в сфері організації та ведення сучасного аграрного бізнесу на інноваційних засадах аграрної політики ЄС;
 розширення теоретично-методологічних компетенцій з питань формування і розвитку європейської аграрної політики;
 оволодіння інструментами аграрної політики та механізмом їх практичної реалізації;
 моніторинг пріоритетів та перспектив реформування Спільної аграрної політики ЄС до 2030 року;
 розповсюдження інформації щодо основних засад політики сільського розвитку як найважливішої складової САП ЄС серед сільського населення та ОТГ;
 сприяння екологізації сільського господарства на стандартах та нормах Спільної агарної політики ЄС.

Зазначений проект одночасно синтезував інші науково-навчальні напрями діяльності університету. Зокрема, у лютому 2019 р. в ЖНАЕУ було відкрито Інформаційний центр ЄС в Житомирській області, метою якого є поширення інформації про ЄС та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам у навчанні студентів та проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції, а також сприяння участі студентів в дебатах з питань євроінтеграції, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та країнами-членами ЄС. Команда проекту «Аграрна політика ЄС» стала ініціатором створення інформаційного центру на базі ЖНАЕУ. Відкриття центру відбулося за участю Посла Європейського Союзу в Україні, Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Й.В. Хюґ Мінґареллі.

Детальніше про проект: http://euagpol.znau.edu.ua/ua/ 

 

Попередня Обговорення звіту Світового банку щодо дослідження сфери освіти в Україні ...