Круглий стіл «Європейські студії в умовах війни: український вимір» (25.05.2022, онлайн)

25 травня 2022 р. Українська Асоціація Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції. у партнерстві з Національним Еразмус+ офісом в Україні провели круглий стіл: «Європейські студії в умовах війни: український вимір». Захід організовано в рамках імплементації проєкту Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жан Монне: “ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні” (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-EU–EaP).

Російська агресія проти України кинула виклик усім демократичним цінностям європейської цивілізації, невід’ємною частиною якої є наша держава. У цей доленосний час кожен з нас, в межах своїх можливостей, бореться за європейський вибір України – вибір, за який ми платимо найвищу ціну. Професійна спільнота викладачів і дослідників Європейських студій завжди усвідомлювала історичну відповідальність за формування в молодої генерації українців глибокого й цілісного розуміння європейських цінностей та європейських інтеграційних процесів. У надважких умовах відкритого збройного протистояння наші колеги закладають міцний фундамент європейського майбутнього України – викладають навчальні курси з євроінтеграційної тематики, проводять дослідження, реалізують проєкти та започатковують нові ініціативи.

Круглий стіл «Європейські студії в умовах війни: український вимір» став  майданчиком для того щоб осмислити унікальний досвід реалізації освітніх і наукових проектів з Європейських студій під час повномасштабної збройної агресії. Особливу увагу було приділено змінам у форматах викладання і змістовому наповненні навчальних курсів, педагогічним інноваціям та кращим практикам адаптації до нових умов.

На заході були присутні 47 учасників, серед яких  координатори та виконавці поточних проєктів Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жан Монне, викладачі курсів євроінтеграційної тематики, дослідники ЄС та європейської інтеграції, що цікавляться розвитком освітньої компоненти Європейських студій в Україні.

Ірина Сікорська – голова правління Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції, у своїй вітальній промові акцентувала увагу на важливості поширення європейських цінностей та своєчасній відкритій професійній дискусії щодо актуальності викладання Європейських студій в Україні, збереженню і примноженню акумульованого впродовж кількох десятиліть досвіду розвитку Європейських студій у нашій державі, і саме фахівці з Європейських Студій мають формувати академічний дискурс, проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу про те, які можливості дає Україні статус кандидата на членство в ЄС. Ірина підкреслила, що також потребують обговорення зміни у форматах викладання і змістовому наповненні навчальних курсів, педагогічні інновації та практики адаптації до нових умов.

Світлана Шитікова – координатор проєкту Національний Еразмус+ Офіс в Україні, зупинилася на ключових проблемах щодо підтримки в умовах збройної агресії освітніх закладів України, проєктних команд у підготовці нових та реалізації поточних проєктів напряму ім. Жана Монне та мобільності; наголосила на важливості підтримки учасників проєктів з України освітніми і науковими установами ЄС та актуальності модернізації навчальних програм, доцільності підготовки подвійних програм та створення нових курсів, що відповідають потребам і запитам  учасників і сприяють їхньої мотивації до активної участі у програмах мобільності та проєктах. Світлана звернулась до учасників і наголосила на необхідності популяризації не тільки Європейських Студій, але і популяризації України, з обов’язковим озвучуванням тієї ситуації, яка є зараз в країні, бо дуже важливо, щоб було розуміння серед іноземних партнерів про масштаби трагедії.

Людмила Гаврілова – д.пед.н., професор кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, координатор проєкту «Модуль Жана Монне «Україна-ЄС: міжкультурна комунікація в освіті» наголосила на підвищеній зацікавленості студентів Європейськими студіями в умовах війни з точки зору вміння комунікувати з представниками інших культур та запобігання непорозуміння та конфліктів.

Ганна Дугінець – д.е. н., професор, завідувач кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету, (КНТЕУ), координатор проєкту «Модуль Жана Монне «Адвокатування європейських правил конкуренції» зазначила про актуальність проєкту, особливості його впровадження, та необхідність зараз розширювати цільову групу проєкту з причин актуальності тематики.

Анатолій Круглашов – д.політ.н., професор, зав. кафедри політології та державного управління, директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича поділився досвідом викладання Європейських студій різним цільовим аудиторіям, включаючи й школярів, як-то проведення конкурсу есе «Український вимір процесів Європейської інтеграції» для учнів регіону, та зробив акцент на важливості викладання євроінтеграційних процесів для держслужбовців. Була також відзначена постійна робота з інформування колег з Молдови та Румунії про війну в Україні.

Петро Токар – к.соц.н, директор Транскарпатського центру Жана Монне з досліджень європейських стратегій розвитку, науковий співробітник НН Інституту євроінтеграційних досліджень, Ужгородський Національний Університет розповів про функціонування Центру у складних умовах воєнного часу та поділився своїм досвідом співробітництва з колегами з Казахстану, Угорщини та Румунії з метою інформування їх про повномасштабну агресію з боку Росії.

У своїх доповідях спікери також зосередились на змісті та змінах у реалізації проєктів та викладанні Європейських студій в умовах війни; дискутували про те чи вдається віднайти баланс між тим, що планувалося в проєктах і тим, що продиктовано реаліями сьогодення, про необхідність поширення знань про європейські інтеграційні процеси та підвищення рівня поінформованості громадян щодо європейської інтеграції, загалом, та інтеграції України, зокрема. Незважаючи на те, що кожний доповідач представляв свій проєкт, але думки доповідачів об’єднали спільні проблеми.

Сергій Беренда – к.е.н, доцент Каразінської школи бізнес, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, координатор проєкту Модуль Жана Монне «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» розповів про надважкі  умови реалізації проєкту з приводу масштабного руйнування університету, проте команда планує закінчити проєкт відповідно до поставлених завдань.

Марина Кеда – к.іст.н., доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, керівник Центру Європейських студій, координатор проєкту «Кафедра Жана Монне «Культурний вимір Європи» акцентувала сформованій потужній команді викладачів та дослідників євроінтеграційної тематики в університеті, підкреслила, що вже нараховується більше сотні випускників освітніх програм з Європейських студій. За її думкою одним з результатів цього процесу є той факт, що одна з найбільших областей України, що межує з росією та Білорусією, не здалась ворогу впродовж багатьох днів, захищаючи європейський вибір своїх громадян. Цей жахливий досвід, звичайно, вплинув як на зміст так і на риторику поточних проєктів.

Марія Лизун – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки Західноукраїнського національного університету, координатор проєкту «Модуль Жана Монне «Регіональна інтеграція: європейський бенчмарк в умовах викликів глобальної фрагментації» окреслила важливі проблеми реалізації основних етапів проєкту, підкреслюючи важливість його тематики, загострила увагу на критичних питаннях та змінах, що внесені у зміст проєкту та викликах, які постали в умовах війни.

Олена Мельник – к.т.н., доцент, керівник сектору міжнародних проєктів Сумського національного аграрного університету, координатор проєкту «Кафедра Жана Монне «Кліматичне лідерство ЄС» поділилася досвідом реалізації проєкту протягом попередніх років та окреслила плани на поточний період.

Олена Тупахіна – д.філол.н., доцент кафедри німецької філології, перекладу і світової літератури Запорізького державного університету, координатор проєкту “Модуль Жана Монне “Політика пам’яті: досвід Європи для примирення в українському суспільстві” заглибилася в прикладні аспекти внесення змін щодо інтерпретації ключових понять, наповнення змісту модулів подолання колективної травми, порозуміння та примирення в Україні.

Ярина Турчин – д.політ.н., професор, директор Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”, координатор проєкту «Модуль Жана Монне «Ініціатива ЄС-Східне Партнерство: можливості для України» акцентувала увагу на підвищеній мотивації студентів та їх зацікавленості європейськими інтеграційними процесами і висловила думку, що важливо університетам впроваджувати включати Європейські Студії в освітні програми, поширювати інформацію з метою формування певного розуміння про євроінтеграційні процеси серед студентства.

Актуальні й плідні дискусії завершилися усвідомленням того, що реалізація проєктів напряму ім. Жан Монне, викладання Європейських студій та поширення знань про європейську інтеграцію серед різних цільових аудиторій, відстоювання європейських цінностей – це наш освітянський фронт боротьби за незалежну Україну як демократичну державу на шляху інтеграції з ЄС.

Попередня Участь у круглому столі «Перспективи стратегічного партнерства між ЄС та ...