Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії (2.11.15, м.Київ)

2 листопада 2015 р. організовано і проведено семінар-тренінг «Розроблення освітніх програм підготовки докторів філософії» для членів робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за підтримки С.Калашнікової. У заході взяв участь М. Винницький, де виступив з презентацією «Реформа аспірантури: особливості впровадження програм підготовки фахівців із ступенем доктора філософії».

Близько 50 учасників заходу – представників кафедр державного управління ВНЗ і наукових установ Національної академії педагогічних наук України отримали підготовку щодо запровадження нових підходів до організації аспірантури та підготовки докторів філософії в контексті Закону України «Про вищу освіту» на основі кращих практик, зокрема за результатами проекту Темпус, що запроваджувався Національним університетом «Києво-Могилянська Академія».Розбудовано потенціал ВНЗ до проведення реформи на запровадження положень Закону України «Про вищу освіту».

Попередня Матеріали Інформаційної сесії програми Еразмус+ в Одеському національному університеті імені ...