Семінар для викладачів у межах проекту «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (20-22.02.18, м.Київ)


20-22 лютого 2018 р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана відбувся семінар для викладачів у межах проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018) (ITE-VET) № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

Мета семінару – обмін досвідом підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання в університетах України та країн ЄС, посилення практичної складової підготовки.
У семінарі взяли участь викладачі педагогіки та дидактики.

Про особливості практичної підготовки викладачів та трансферу знань через призму навчальних теорій розповів Ріхард ФОРТМЮЛЛЕР, професор Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія). Особливості організації практики студентів – майбутніх викладачів професійної освіти в Університеті Констанц (Німеччина) презентувала Віра БРАУН, у Віденському університеті економіки та бізнесу – Мелані РУНЦЛЕР. Про особливості мотивації студентів до навчання мали змогу подискутувати учасники семінару разом зі Стефаном ШУМАНОМ, професором Університету Констанц.

Досвідом формування соціальної компетентності у Віденському університеті економіки та бізнесу поділився з учасниками семінару Ланґер ГЕРБЕРТ. Учасники семінару мали змогу вивчити досвід іноземних колег щодо підготовки викладачів, організації практики, обмінятися думками, опрацювати інструменти підвищення мотивації студентів до навчання та формування соціальної компетентності. Семінар дав змогу переглянути окремі підходи до підготовки викладачів з погляду посилення практичної складової.

Додатково:

Проект програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти “Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання” (2016-2018) (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Офіційний веб-сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet 

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 р. – 14 жовтня 2018 р.

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Мета проекту – покращення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості практико-орієнтованої підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання. Проект ITE-VET спрямований на обмін досвідом підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання в університетах України та країн ЄС. Припускається, що проект забезпечить підвищення рівня інформованості про сучасну систему підготовки викладачів в Європі та Україні, підкреслить загальну соціальну та економічну значущість цієї професійної групи та буде сприяти підвищенню статусу педагогів в українському суспільстві в цілому.

Завдання проекту:
• Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів закладів професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
• Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
• Запровадження нових форм співробітництва між університетами, коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів закладів професійної освіти.

Партнери проекту:
• Університет Констанц (Німеччина) – координатор проекту в країнах ЄС
• Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія)
• Університет Валенсії (Іспанія)
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) – координатор проекту від України
• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
• Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
• Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна)
• Інститут професійних кваліфікацій (Україна)

Контактна особа: Світлана Цимбалюк, cymso@ukr.net 

Попередня Презентація Еразмус+ в рамках Програми стажування у Верховній Раді України ...