Семінар-тренінг щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти (02.11.2020, on-line)


2 листопада 2020 року відбувся семінар-тренінг щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти, організований Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти МОН України.

Близько 500 членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради МОН України узяли участь у заході.

Семінар відкрив Генеральний директор Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег ШАРОВ, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+, який надав роз’яснення щодо законодавчої бази з регулювання фахової передвищої освіти та підготовки відповідних стандартів.

Менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні Жанна ТАЛАНОВА, д.пед.н., с.н.с., охарактеризувала ключові підходи до створення нових стандартів, надала відповідно до Методичних рекомендацій роз’яснення та настанови щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти, побудованих на компетентностях і результатах навчання відповідно до Національної рамки кваліфікацій та кредитах ЄКТС. Також, Жанна ТАЛАНОВА разом з Національним експертом з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ Володимиром БАХРУШИНИМ, д.тфіз.-мат.н., професор, відповіли на численні питання учасників заходу, спираючись на трирічний досвід із методичної експертизи понад 200 стандартів вищої освіти.

Відеозапис заходу. 

Підготовлено за матеріалами.

Попередня Вебінар «Making mobility programmes more inclusive for students with disabilities» ...