Щодо виключення Російської Федерації з інституційних і міжурядових відносин

Команда національного Еразмус+ офісу в Україні повністю підтримує ініціативу Міністерства освіти і науки України!

Сьогодні, 1 березня 2022 року, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до Групи супроводу Болонського процесу та ключових структур Європейського простору вищої освіти – Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), Європейської асоціації університетів (EUA), Європейської асоціації забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейської асоціації закладів вищої освіти (EURASHE) та Мережі національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності (ENIC-NARIC Networks), – щодо виключення Російської Федерації з інституційних і міжурядових відносин.

«Європейський простір вищої освіти побудований на фундаментальних принципах демократії та верховенства права. Ці принципи прямо визначені у візії Європейського простору вищої освіти, викладеній у Римському Комюніке 2020, що підписано 48 міністрами, відповідальними за вищу освіту всіх країн Європейського простору вищої освіти. Російська Федерація продемонструвала світу, що вона порушує всі принципи та умови взаємодії між країнами, знищуючи все власними терористичними діями. Я впевнений, що лише об’єднавшись ми сформуємо потужну Європейську освіту. Разом – ми непереможні», – зазначив Сергій Шкарлет.

Зазначимо, о 5 годині ранку 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала війну проти України. Наша країна переживає масові бомбардування, обстріли та вторгнення військ. Болонський процес не може стояти осторонь безжальної агресії та мовчати в цей переломний для всього світу момент. Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в Болонському процесі та просить Європейський простір вищої освіти надати негайну та чітку реакцію на війну, яку Російська Федерація розпочала проти України.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет провів онлайн-зустріч із Міністром освіти, науки і спорту Литви Юргітою Шюгждінієне, Міністром освіти і науки Латвії Анітою Муйжнієце та Міністром освіти і науки Естонії Лійною Керсною.

Today, on March 1, 2022, the Minister of Education and Science of Ukraine Serhiy Shkarlet addressed the Bologna Follow-Up Group and the key structures of the European Higher Education Area – European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), European University Association (EUA), European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE), and ENIC-NARIC Networks on suspending Russia from intergovernmental and institutional cooperation. 

The European Higher Education Area is built on the fundamental principles of democracy and the rule of law. These principles have been unequivocally reinforced in the EHEA vision in the Rome Communique 2020, signed by 48 Ministers responsible for higher education in all the European Higher Education Area countries. The Russian Federation has demonstrated to the whole world that it violates all the principles and conditions of cooperation among countries, by destroying everything in its path. I am convinced that only united can we have impactful European education. Together – we are invincible!’ – stressed Serhiy Shkarlet. 

At 5 o’clock in the morning on February 24, 2022 the Russian Federation has started the war against Ukraine. Our country endures massive bombing, shelling and invasion by troops. The Bologna Process cannot stand aside from the ruthless aggression and remain silent at this turning point for the whole world. Ukraine considers it unacceptable to continue Russia’s presence in the Bologna Process and asks for an immediate and clear reaction of the EHEA to the war that the Russian Federation has started against Ukraine.

Recently the Minister of Education and Science Serhiy Shkarlet held an online meeting with the Minister of Education, Science and Sport of Lithuania Jurgita Petrauskienė, the Minister of Education and Science of Latvia Anita Muižniece, and the Minister of Education and Science of Estonia Liina Kersna.

Першоджерело – МОН України

 

Попередня Еразмус має бути без Росії - Erasmus without Russia