Участь у 69 BFUG meeting (4-5.03.2020, м. Київ)


4-5 березня 2020 року у м. Київ відбулося 69 засідання Групи супроводу Болонського процесу.

Вперше такий захід було проведено в Україні, яка зараз разом з Хорватією є співголовою BFUG.

Участь у заході взяли країни-учасниці Європейського простору вищої освіти, консультативні члени та партнери Болонського процесу – Європейська Комісія (European Commission), Рада Європи (Council of Europe), ЮНЕСКО (UNESCO), Європейська мережа освітньої інформації (Eurydice), Європейський реєстр із забезпечення якості вищої освіти (EQAR), Європейська асоціація університетів (EUA), Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE), Європейська рада аспірантів та молодих учених (Eurodoc), Європейська асоціація студентів (ESU), Євростудент (Eurostudent).

Головною темою Порядку денного зустрічі була підготовка основних документів для конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти, яка має відбутися у Римі в червні цього року – заяви, комюніке і двох додатків до нього. Також обговорювали окремі питання першого Болонського форуму глобальної політики, що буде проведений разом з конференцією.

У проекті заяви щодо глобальної політики йдеться про бачення щодо ролі вищої освіти у пошуку відповідей на основні глобальні виклики та у забезпеченні спроможності протидіяти викликам майбутнього. Зазначається, що сьогодні світ переживає час потрясінь. Цінності правди, знань, демократії і наукового методу, притаманного вищій освіті, ставляться під сумнів. Не повсюдно забезпечені академічні свободи та інституційна автономія закладів вищої освіти. Не досягнуто рівний доступ до вищої освіти для всіх.

Пропонується розширити розуміння соціального виміру вищої освіти, який має стосуватися не лише доступу до вищої освіти всіх груп суспільства, але і спроможності закладів вищої освіти зберігати студентів і забезпечувати набуття ними компетентностей, необхідних для їх змістовної зайнятості, а також особистого і громадянського життя. Більш докладно ці питання передбачається розглянути в окремому документі конференції міністрів (“Principles and Guidelines to Strengthen the Social Dimension of Higher Education in the EHEA”).

Серед пріоритетів майбутніх дій:

 Інноваційні форми навчання і викладання. Поширення розуміння важливості студентоцентрованого підходу і таких його складників, як гнучкість освітніх програм та освітніх траєкторій у перспективі освіти протягом життя;
 Розвиток мобільності, включно з віртуальною мобільністю і спільним створенням цифрових освітніх середовищ;
 Інклюзія, як драйвер досконалості та відкриття непомічених талантів, що має охоплювати біженців та інших осіб, які перебувають у складних ситуаціях.

88197240 2607411842863638 5722188368729604096 oУ заході також узяв участь професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики Національного університету «Запорізька політехніка», член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Володимир БАХРУШИН, який долучився до обговорення впровадження та прогрес реформ вищої освіти в країнах Болонського процесу, а також подальшу співпрацю до 2030 року.

Серед найважливіших завдань було визначено:
 забезпечення взаємодії між країнами-учасницями Болонського процесу для досягнення Цілей сталого розвитку;
 забезпечення верховенства міжнародного права та запобігання будь-яким формам обмеження академічної автономії та інституційного врядування закладів вищої освіти;
 рівномірне виконання Болонських зобов’язань всіма країнами-учасниками;
 рівні можливості для розвитку національних систем вищої освіти в країнах Болонського процесу;
 збалансований розвиток академічної мобільності держав-учасниць;
 впровадження сучасних цифрових рішень в Європейському просторі вищої освіти.

Довідково:Болонський процес – це міжурядова співпраця з реформування систем вищої освіти країн-членів Європейського простору вищої освіти. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році, коли була підписана Болонська декларація. Україна стала членом Болонського процесу у 2005 році. На сьогодні 48 країн є учасниками Європейського простору вищої освіти.

Підготовлено за матеріалами наданими В. Бахрушиним та матеріалами МОН України

Попередня Презентація результатів виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ...