Участь у семінарі для голів галузевих експертних рад щодо проблем оцінювання якості освітніх програм (27.02.2020)


В рамках дводенного семінару для голів галузевих експертних рад і їх заступників щодо проблем оцінювання якості освітніх програм та взаємовідносин учасників акредитаційних процесів університет відвідав екс-заступник Міністра освіти і науки України, професор Національного університету “Львівська політехніка”, член Національного агентства кваліфікації, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти Еразмус+ (HERE team) Юрій РАШКЕВИЧ. Спікер виступив на заході з презентаціїю на тему «Освітні програми: побудова, опис, визнання».

Відеозапис презентації Ю. РАШКЕВИЧА – за посиланням.

Свій виступ професор розпочав з поняття «акредитація» у філософському змісті. Далі йшлося про роль і місце освітньої програми (далі ОП), стандарт вищої освіти і його структуру, рекомендації щодо формулювання програмних результатів навчання та компетентностей, місце стейкхолдерів, формати представлення ОП. Окрім того, Юрій Рашкевич говорив також про Національну рамку кваліфікацій та європейські кваліфікаційні метрики, методологію побудови студентоценрованих освітніх програм, результат навчання, допустимий ступінь зміни контенту в ОП, дуальну освіту, практику.

Після виступу виникла дискусія та було поставлено ряд питань як до доповідача, так і до представника НАЗЯВО, керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайла Винницького. Зокрема, учасники семінару цікавилися кількістю освітніх програм, за яку може відповідати одна особа-гарант; підготовкою ОП відповідно до стратегії розвитку країни, порядком акредитації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «архітектура та містобудування» й участі у цьому процесі роботодавців; співвідношенням навчальних дисциплін (курсів) – нормативної та вибіркової частин; максимальною нормативною кількістю залікових одиниць для підготовки бакалавра за семестр та рік тощо.

За словами керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайла ВИННИЦЬКОГО, процес акредитації ЗВО потрібно націлити на якість, відійти від формалізму, при цьому впроваджувати холістичний підхід; академічна доброчесність та етика академічних взаємовідносин повинна мати місце між усіма учасниками освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності. Освітні ж програми мають переглядатися та поступово оновлюватися і доповнюватися щороку, а не раз на п’ять років.

Першоджерело за посиланням

Попередня Cемінар для стейкхолдерів в рамках проєкту Erasmus+ Ag-Lab «Поліпшення навичок ...