Участь у засіданні НМР МОН України щодо конкурсного відбору членів НМК (розробнків стандартів ВО).

4 квітня 2019 р. було проведено засідання Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України щодо конкурсного відбору його членів.

Науково-методична рада МОНУ – це постійний консультативно-дорадчий орган, до складу якого можуть входити представники держави, роботодавців та їх об’єднань, навчальних закладів, наукових установ, академій, професійних асоціацій та експертів тощо. Діяльність Науково-методичної ради направлена на участь у розробці методології та змісту освіти, формуванні стандартів освітньої діяльності та стандартів освіти, впровадженні сучасних педагогічних та інформаційних технологій, поширенні кращих практик освітньої та методичної діяльності навчальних закладів.

У зв’язку із закінченням строку повноважень науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти НМР МОН, з 11 березня до 05 квітня 2019 року було здійснено прийом документів від претендентів до складу НМК (підкомісій). Загалом комісія має обрати 848 нових членів. Взяти участь у конкурсі мали змогу представники держави, роботодавців та їх об’єднань, закладів вищої освіти усіх форм власності, наукових установ, Національної академії наук України та галузевих національних академій наук, професійних асоціацій, міжнародних експертів, які мають науковий ступінь у відповідній галузі або досвід фахової роботи не менш як 10 років. Важливо, що до складу НМК не можуть входити керівники і заступники керівників закладів вищої освіти (наукових установ), та більш як один представник від закладу вищої освіти (наукової установи) до однієї НМК (підкомісії).

Заплановано, що з 03 по 07 червня 2019 року відбудуться збори членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти НМР МОН.

Інформація на сайті організаторів за посиланням.

Попередня Презентація можливостей Еразмус+ для студентів та випускників (03.04.19, м. Київ)