Українські організації виграли 38 нових проєктів з питань європейської інтеграції за напрямом Жан Моне Програми Erasmus+


38 проєктів напряму Жан Моне, координовані 24 університетами та іншими організаціями з України, були відібрані на фінансування понад 1,4 млн євро за Програмою Європейського Союзу Erasmus+. Загалом для фінансування обрали 360 проєктів з усього світу. Такими є результати конкурсу за напрямом Жан Моне 2020 року, оголошеного Виконавчим агентством із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії.

«Напрям Жан Моне є важливою частиною інтеграції українських закладів вищої освіти, дослідницьких організацій та громадянського суспільства в європейський академічний, науковий та політичний простір. Вивчаючи законодавчу базу й успішний досвід, українські студенти, викладачі, дослідники та громада загалом наближаються до європейських стандартів у різних галузях. Я вважаю це дуже важливим, коли ми говоримо про Україну та її шлях до політичної асоціації і економічної інтеграції з Європейським Союзом, що насправді починається з людей та їхнього власного розуміння й прагнень», – наголосив Посол Матті МААСІКАС, Голова Представництва ЄС в Україні.

Напрям Жан Моне включає курси, дослідження, конференції та інші заходи в сфері Європейських студій, які поєднують вивчення Європи з особливим акцентом на процесі європейської інтеграції. Зокрема, 38 українських проєктів-переможців представляють:

  • 25 модулів Жан Моне, що представляють собою короткі навчальні програми з питань політики ЄС у сфері транспорту, продовольчого законодавства, сільського туризму, малих і середніх підприємств та кібербезпеки; євроінтеграції у межах законодавства щодо Інтернету речей, е-демократії, цивільної авіації, децентралізації та державного управління; успішних практик ЄС у дослідженнях, викладанні й розвитку загальних компетентностей, міжкультурній комунікації, відродження міст тощо;
  • 2 центри досконалості Жан Моне з питань європейських стратегій розвитку, кругової та зеленої економіки. Такі центри залучатимуть студентів з факультетів, що зазвичай не мають стосунку до європейських студій, а також політиків, державних службовців, організоване громадянське суспільство та широку громадськість задля створення зв’язків між різними напрямами;
  • 5 кафедр Жан Моне в університетах – викладацькі й дослідницькі посади із спеціалізацією з Європейських студій;
  • 5 проєктів Жан Моне досліджуватимуть нові методології, щоб зробити тематику ЄС більш привабливою та адаптованою до різноманітних цільових груп, а також сприятимуть полеміці та осмисленню проблемних питань щодо Європейського Союзу та провадитимуть заходи;
  • 1 асоціацію Жан Моне, яка сприятиме вивченню процесу європейської інтеграції.

Починаючи з вересня 2020 року, 24 організації з різних регіонів України (Вінниця, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Полтава, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків) вже розпочнуть реалізацію проєктів Жан Моне:

  • 21 заклад вищої освіти: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет радіоелектроніки, Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет «Львівська політехніка», Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет харчових технологій, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Сумський національний аграрний університет, Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Запорізький національний університет;
  • 2 громадські організації: «Український інститут кризового менеджменту та розв’язання конфліктів», «Українська асоціація викладачів і дослідників питань європейської інтеграції»;
  • 1 науково-дослідна установа: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ В ІНФОГРАФІЦІ.

У межах конкурсів 2014–2019 рр. від України було подано 791 заявку, з яких 82 проєкти Жан Моне було відібрано для фінансування. Серед цих проєктів – 56 модулів, 7 кафедр, 2 центри досконалості, 5 проєктів, 5 мереж і 7 асоціацій Жан Моне, які координуються 49 організаціями з 20 міст України: 36 закладів вищої освіти, 3 наукові установи та 10 громадський організацій. Загальна сума грантів за проєктами складає понад 3,7 млн євро.

 

Довідкова інформація:

Erasmus+ – це програма Європейського Союзу на період 2014–2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді і спорту.

Інформацію про результати конкурсу Жан Моне 2020 р. розміщено на сайті Виконавчого агентства із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії: https://bit.ly/34atELE 

Інструкції, рекомендації та інша додаткова інформація для виконавців проєктів розміщена на сайті EACEA (Beneficiaries space): https://bit.ly/3g1U5FO 

БАЗА ПРОЄКТІВ УКРАЇНИ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ ЗА 2014-2020 рр. – Міжнародна мобільність, Спільні магістерські програми, Розвиток потенціалу вищої освіти, Стратегічні партнерства, Жан Моне, а також список університетів і інших організацій з України – реципієнтів-виконавців проєктів з контактами. Файл у форматі ХL з можливістю пошуку за різними категоріями, 8 сторінок за напрямами, англійською і українською мовами, постійно оновлюється, виконавці С.Шитікова, В. Ткаченко, П.Крайнік База проєктів Еразмус+: Напрям Жана Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти, Мобільність та інші (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 р. рр.)

Радимо також ознайомитись з інформацією щодо участі України в Програмі ЄС Еразмус+: можливості за всіма напрямами, опис, статистика, приклади проєктів з гіперпосиланням тощо (2014-2020 рр. англ. та укр. мовами) Участь України в конкурсах Програми ЄС Еразмус+ (2014-2020 рр.)/ Ukraine in the EU-funded Erasmus+ Programme (2014-2020) – December 1, 2021

Хочемо висловити свою підтримку командам, які не отримали фінансувння цього конкурсу. Для нас Ви вже переможці, бо змогли зорганізуватись, знайти партнерів, підготувати та подати проєкти на конкурс. Це тяжка праця та разом з тим вагомий досвід. Практично всі проєкти за участі України завжди високої якості, тому більшість отримала відмову лише через брак коштів. Ми заохочуємо Вас не втрачати надію, доопрацьовувати та подаватись на нові можливості. Пам’ятайте, команда НЕО в Україні завжди готові підтримати та допомогти.

Попередня Результати конкурсу 2020 року за напрямом Жан Моне оголошено!