VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»

JM page123-24 квітня 2020 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін».

Конференцію проведено в рамках виконання проєкту Жан Моне Модуль «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів» за фінансування Програми Еразмус+ Європейського Союзу.

Для участі у конференції було зареєстровано заявки близько 300 науковців, викладачів вищої школи, докторантів, аспірантів, студентів, працівників системи післядипломної та позашкільної освіти. Серед організаторів та учасників конференції – представники закладів освіти з 10 країн Європи та світу.

В умовах COVID-19 та національного карантину конференція відбулась у форматі ZOOM.

23 квітня у пленарному засіданні конференції взав участь представник Національного Еразмус+ офісу в Україні Петро КРАЙНІК.

З доповідями на пленарному засіданні конференції виступили представники університету – Н. АВШЕНЮК, О. ЗАБОЛОТНА, О. ЛОКШИНА, О. АНТОНОВА, С. КОНДРАТЮК, О. ОГІЄНКО, А. СБРУЄВА, Г. НІКОЛАЇ, О. СЕМЕНОГ, А. КУЛІЧЕНКО.

З он-лайн презентаціями доповідей учасників пленарного засідання можна ознайомитися на сторінці сайту проєкту.

24 квітня на секційному засіданні з повідомленнями виступили учасники проєкту Жан Моне Модуль ‒ аспіранти спеціальності “Освітні, педагогічні науки” та викладачі кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Конференція дозволила об’єднати зусилля широкого кола фахівців у обговоренні актуальних проблем докторської підготовки, стала вагомим внеском у розвиток професійних умінь молодих науковців, важливим етапом у виконанні проєкту Жан Моне Модуль.

Ідеї та пропозиції, висловлені учасниками конференції у доповідях, виступах та загальній дискусії, дозволили сформулювати низку рекомендацій щодо активізації інноваційної складової процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, удосконалення організаційного та ресурсного забезпечення інноваційної професійної діяльності викладачів в Університеті та його структурних підрозділах.

Всі матеріали конференції розміщено на сайті проєкту Жан Моне Модуль.

Попередня Facebook-вебінар «Жан Моне: обов’язкові кроки після перемоги та рекомендації щодо ...