VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (27 квітня 2023 р., онлайн)

27 квітня 2023 р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського в онлайн форматі на платформі Zoom провів VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ». Захід організовано у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні, спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Європейським агентством  з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, Інститутом обдарованої дитини Національної академії наук України, Pedagogium, Вищою школою соціальних наук у Варшаві (Республіка Польща), Зеленогурським університетом (Зелена Гура, Республіка Польща), Академією Спеціальної Педагогіки імені Марії Гжегожевської (Польща), Університетом імені Масарика (Республіка Чехія), Fundacja PORTA VITAE (Польща), Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, Кам`янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шeвчeнка, Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет», Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Бердянським державним педагогічним університетом, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Львівським національний університетом імені Івана Франка, Українським інститутом розвитку освіти, Відділом дошкільної та початкової освіти, Українською асоціацією дослідників освіти UERA (Ukrainian Educational Research Association), Громадською організацією «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», Громадською організацією «Академія розвитку особистості», Департаментом освіти Вінницької обласної державної адміністрації.

Захід відвідало понад 300 учасників – науковці, професори, доценти, кандидати наук, вчителів шкіл, вихователі закладів дошкільної освіти, студенти з різних міст України та Європи: Вінниця, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Київ, Умань, Хмельницький, Чернігів, Глухів, Рівно, Суми, Житомир, Мукачеве, Кривий Ріг, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Сосновець, Зелена Гура, Варшава, Гданськ.

У вітальному слові Наталія ЛАЗАРЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти і науки України, ректор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського звернула увагу на важливість співпраці з Еразмус+ офісом, особливістю реалізації міжнародних проектів в університеті. Людмила БРОВЧАК, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, зауважила, що проєкти Еразмус+ збагачують українську систему освіти, пропонують нові можливості для університету та сприяють євроінтеграції. Світлана ШИТІКОВА, координаторка Національного Еразмус+ офісу в Україні (проєкт ЄС) наголосила на активності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у процесі реалізації проєктів Еразмус+, зосередила увагу на актуальності проведеного заходу. Спікер зосередила увагу на пріоритетах проєкту та важливості впливу результатів проєктів на різних рівнях, синергії та міжпроєктної співпраці.

У ході конференції був організований круглий стіл:  «Європейський досвід використання театру педагогіки для розвитку soft skills дітей дошкільного та молодшого шкільного віку» у рамках проєкту «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» (620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Основними спікерами стали:

 • Рудишина Олена, керівник ліцейного театру навчальних закладів N 1 та 4, керівник Польського ліцею, методист, автор сценаріїв та постановник театральних спектаклів, автор Всеукраїнського творчого проекту «У театрі книжка оживає»
 • Іщенко Катерина, здобувач ступеня вищої освіти «магістр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Драбинюк Сніжана, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Єрмошкіна Яна, здобувач ступеня вищої освіти «магістр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Білоконь Яна, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Комарчук Анастасія, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Яценко Юлія, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Савчин Анастасія, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Гребінь Вікторія, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)
 • Тарасова Софія, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна)

В кінці заходу учасники ознайомились з сценаріями творчих заходів європейських колег та отримали вичерпні консультації з питань впровадження європейського досвіду розвитку soft skills учнів засобами театралізованої діяльності.

В результаті відвіданого заходу, учасники  розширили свої уявлення про особливості розвитку soft skills учнів, визначили особливості використання  театральної діяльності у роботі з школярами, познайомилися із європейським досвідом розвитку гнучких навичок учнів у процесі використання театралізованої діяльності, сформували здатність  пошуку та впровадження в освітній процес європейського досвіду організації театралізованої діяльності для формування гнучких навичок молодших школярів.

Окрім того, за матеріалами конференції передбачено видання збірника наукових праць, в якому будуть представлені наукові доробки вітчизняних та зарубіжних учених, молодих дослідників та студентів за напрямами:

 • Підготовка дітей з особливими освітніми потребами до соціальної адаптації в різноманітному середовищі: європейські підходи та український досвід (у рамках проєкту програми Erasmus + Jean Monnet Module 101085267 — SEEDUE4UA — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH).
 • Розвиток soft skills дітей з особливими освітніми потребами засобами театралізованої діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору (у рамках проєкту програми Erasmus + Jean Monnet Module 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Відеоматеріали конференції і тези учасників конференції буде опубліковано в збірнику матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції та розміщено на сайті заходу «Inclusive education as an individual trajectory of personal growth of a child with special educational needs».

Прес-реліз підготовлено за матеріалами VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ».

 

Попередня Участь у міжнародному заході 'Bootcamp for International Research and Innovation' ...