Відкриття Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (14.02.2020, скайп Київ-Умань)


14 лютого 2020 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини урочисто відкрито інноваційний структурний підрозділ – Центр новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem», який створено на факультеті фізики, математики та інформатики.

Відкриття цього Центру є результатом реалізації міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти.

Центр новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem», який діятиме на базі двох лабораторій, обладнаних найсучаснішою технікою (персональні комп’ютери, планшети, 3D принтери, презентаційне обладнання, фліпчарт, інтерактивний дисплей, інтерактивні дошки, проектори, екран, ноутбуки та ін.), забезпечуватиме розроблення, впровадження й удосконалення інноваційних методик підготовки майбутніх фахівців на основі передового зарубіжного й вітчизняного досвіду.
Свою діяльність Центр буде реалізувати через активну співпрацю професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів, учителів та учнів шкіл України для ознайомлення із актуальним колом проблем у галузях інноватики навчання природничо-математичних та комп’ютерно-орієнтованих дисциплін.

З вітальним словом до зустрічі долучились представники НЕО в Україні – Світлана ШИТІКОВА та Жанна ТАЛАНОВА. В рамках скайп-сесії також було надано рекомендації щодо реалізації проєктів розвитку потенціалу вищої освіти.

Підготовлено з використанням матеріалів: https://udpu.edu.ua/news/v-universyteti-vidkryto-tsentr-novitnikh-osvitnikh-tekhnolohiy-uspu-ecosystem 

Попередня Початок проєкту CBHE: MultiEd (14.02.2020, Київ-Запоріжжя)