VIII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (7.11.2019).

7 листопада 2019 р. у м. Київ відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу».

Захід організовано спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим Агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національною академією педагогічних наук України, Інститутом вищої освіти НАПН України, Британською Радою в Україні у тісній співпраці з Національними Агентствами Еразмус+ Європи, Національними Еразмус+ офісами, університетами країн-членів та країн-партнерів Програми.

Конференція була присвячена студентоцентрованому навчанню, викладанню та оцінюванню як частини системи забезпечення якості вищої освіти. У заході взяли участь понад 120 представників закладів вищої освіти України, наукових установ, громадських організацій, органів державної влади з різних міст України.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися Володимир БУГРОВ, Проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Сергій КВІТ, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України, Саймон ВІЛЬЯМС, Директор Британської Ради в Україні, Світлана ШИТІКОВА, Координатор Національного Еразмус+ офісу в Україні.

Підходи ЄПВО до викладання та навчання у вищій освіті в контексті забезпечення якості під час пленарної сесії висвітлила Амелія ВЕІГА, TAM експерт, доктор філософії з освітніх наук, доцент факультету психології та освітніх наук Університету Порту; дослідник, Центр досліджень освіти (CIIE); Центр досліджень політики з вищої освіти (CIPES), м. Порту, Португалія.

Перша панельна сесія була присвячена якості освітніх програм і студентоцентрованому навчанню та викладанню. Розроблення і затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм відповідно до студентоцентрованого викладання та навчання, НРК, стандартів, вікна мобільності висвітлив Юрій РАШКЕВИЧ, екс-заступник Міністра освіти і науки України, радник Міністра, член Національного агентства кваліфікацій, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+. Презентація Сабіни ХОЙДН, TAM експерта, доктора філософії з бізнес освіти, доктора габілітованого з освітніх наук (спеціалізація – вища освіта), керівника лабораторії студентоцентрованого навчання Школи гуманітарних та соціальних наук Інституту соціології Університет Св. Галлена, Швейцарія студентоцентрованому навчанню, викладанню та оцінюванню. Амелія ВЕІГА, TAM експерт, у своєму другому виступі розглянула питання визнання, заснованого на результатах навчання, у рамках кредитної мобільності.

Під час другої панельної сесії розглядалися питання акредитації та оцінювання якості. Національні підходи до якості вищій освіті в контексті ESG, зовнішнє та внутрішнє забезпечення якості в контексті студентоцентрованого навчання та викладання, оцінювання представив Сергій КВІТ, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Досвід Грузії з розбудови систем забезпечення якості висвітлили Лаша МАРГІШВІЛІ, Керівник Департаменту акредитації Грузинського агентства із забезпечення якості та Ірина ДАРЧІЯ, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+. Представники українських університетів Андрій ГОЖИК, керівник НМЦ КНУ імені Тараса Шевченка, Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО, Проректор КНТЕУ та Ірина ЗОЛОТАРЬОВА, професор ХНЕУ представили результати проєктів Еразмус+ QUAERE, C3QA та EDUQAS в частинах внутрішнього забезпечення якості, механізмів самооцінювання, якості програм підготовки PhD та співпраці з студентами і роботодавцями.

Презентації спікерів (інформація оновлюється):

EHEA approaches to Teaching and Learning in Higher Education in the context of QA – Amelia VEIGA
Student-Centered Learning and Teaching, Evaluation – Sabine HOIDN
Recognition of Learning Outcomes in frame of the Credit Mobility – Amélia VEIGA
QUAERE – Internal QA Model & Self-Assessment Mechanism – Andrii GOZHYK
C3QA – Internal QA Model & PhD QA – Svetlana MELNICHENKO
EDUQAS – Internal QA Model & Cooperation with students and employers – Iryna ZOLOTARIOVA
Experience of Georgia in Building the QA system – Lasha MARGISHVILIIrine DARCHIA

Запрошуємо залишити Ваш відгук щодо консультацій та участі в заходах від Національного Еразмус+ офісу в Україні / Participants Feedbacks on NEO – Ukraine services and events

Попередня Партнери з університетів Італії для України