Виклики запровадження проектів ЄС – Темпус, Еразмус Мундус, Жан Монне і Еразмус+

Шановні проектні команди! Дякуємо за надіслану інформацію, яку було оброблено і направлено до МОН України.

Серед головних викликів було виділено наступні: “Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 встановлює граничну суму витрат на придбання комп’ютерів, а саме «Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша» – 7200 грн.», відеотехніки, а саме «Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів» – 600 грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у
відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», де є обмеження щодо витрат на відрядження студентів і викладачів вищих навчальних закладів, які направляються у відрядження з метою навчання, стажування тощо у вищих навчальних закладах та наукових установах ЄС за рахунок міжнародних проектів. Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153) серед іншого задля отримання пільг щодо оподаткування, продажу валютних коштів тощо передбачається підготовка пакету документів і виконання їх перекладу українською мовою (загальним обсягом – до 200 сторінок), затвердження плану закупівлі виконавцем проекту – представником ЄС і бенефіціаром – як правило, відповідальною особою МОН України. Представник виконавця з країни-члена ЄС має підписувати відповідний документ для реєстрації проектів в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, додатково Міністерство освіти і науки України має надати лист підтримки, а Представництво ЄС в Україні – запит на реєстрацію, що значно затримує підготовку пакету документів і створює додаткові перешкоди реалізації проектів. Задля спрощення та роз’яснення процедури ввезення і розмитнення товарів міжнародної технічної допомоги необхідно переглянути та доопрацювати лист Міністерства доходів і зборів України від 21.02.14 р. № 4461/7/99-99-19-05-01-17 «Про митне оформлення міжнародної технічної допомоги». Адже ускладненість та не чітке регулювання значно затримує постачання обладнання і вимагає додаткових витрат на брокерські послуги і оплату зберігання у разі невчасної підготовки документації на розмитнення.Також вищі навчальні заклади повідомляють про тривалі затримки виконання платіжних доручень в рамках реалізації заходів проектів підрозділами Державної казначейської служби України, що призводить до затримки або взагалі неможливості виконання проектів, зокрема акупівлі обладнання, зриву відряджень в університети ЄС і країн-партнерів”.

Нагадуємо що запровадження програм ЄС в Україні відбувається в рамках Рамкової Угоди:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_76, яка ратифікована Законом. Інструкції-рекомендації на сайті: http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii/190-instruktsii.html

Інші корисні статті:

Статті Бюджетного кодексу України: Розділ І. Глава 1. Стаття 2. Пункт 3; Розділ І. Глава 1. Стаття 4. Пункт 3; Розділ ІІ. Глава 5. Стаття 29.Пункт 2.

Статті Податкового кодексу України (ПКУ): – Відповідно до пп. 136.1.15, 136.1 ст. 136 «…для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи: кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів…».
Особливо – Згідно з п. 3.2 ст. 3 «…якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору…».
– Відповідно до п.197.11 ст.197 «…звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України…».
Саме Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, (Рамкову угоду ратифіковано із заявою Законом № 360-VI (360-17) від 03.09.2008 р.) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_76., регулює всі проекти міжнародної технічної допомоги України (процедура реєстрації http://www.erasmusplus.org.ua/tempus-iv/instruktsii/193-derzhavna-reiestratsiia-proektiv-yevropeiskoho-soiuzu-v-ukraini-zvilnennia-vid-splaty-pdv-myta.html)

Державна реєстрація проекту (реєстраційна картка) є підставою для звільнення від ПДВ і митних зборів, а також від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходження в іноземній валюті за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію (постанова Національного банку України від 14.11.2013 №453 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті”).

Попередня Тренінг «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОЧИМА СТУДЕНТІВ»