Європейський простір вищої освіти у 2024 році: Звіт про імплементацію Болонського процесу

Звіт про імплементацію Болонського процесу (Bologna Process Implementation report) містить огляд останніх політичних зобов’язань у Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО) та оцінку їх виконання в різних країнах.

Звіт про імплементацію Болонського процесу — завантажити.

Це нове видання складається з шести розділів. У першому розділі подано довідкові дані про європейський сектор вищої освіти, в якому реалізуються політичні зобов’язання. У другому розділі детально описано три ключові зобов’язання країн ЄПВО щодо структур ступенів, визнання кваліфікацій та забезпечення якості. У третьому розділі йдеться про фундаментальні цінності, узгоджені в ЄПВО: академічна свобода, академічна доброчесність, інституційна автономія, участь студентів і викладачів, а також суспільна відповідальність за вищу освіту та її розвиток. Четвертий розділ присвячений впровадженню політики соціального виміру. П’ятий розділ присвячений цілям навчання та викладання, визначеним у Римському комюніке 2020 року. Шостий розділ присвячений мобільності та інтернаціоналізації. Останній розділ зміщує акцент на допомогу вищих навчальних закладів українській академічній спільноті після агресивної війни, розпочатої росією, оскільки багато вищих навчальних закладів доклали значних зусиль для підтримки студентів і співробітників, які виїхали з країни внаслідок російської агресії.

Попередня #РазомДіємо Фест (25.05.2024 р., м. Київ)