Здобутки перших двох років виконання проекту Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Університетські курси з європейської економічної інтеграції» за програмою Жана Моне

З вересня 2013 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за керівництвом професора д.е.н. О.І. Шниркова виконується проект Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне: «Університетські курси з європейської економічної інтеграції» (в статусі кафедри Жана Моне).

Проект реалізується на базі кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин і передбачає викладання курсів та модулів для студентів денного стаціонару, післядипломної освіти, слухачів з Кабінету Міністрів України та літньої школи: Конкурентне регулювання в ЄС, Регулювання міжнародних економічних відносин в ЄС, ЄС у світовій економіці, Регулювання зовнішньої торгівлі в ЄС. Здобутки у викладанні поширювалися виконавцем проекту й завдяки окремим додатковим лекціям та семінарам про економічні аспекти ЄС для студентів та співробітників Інституту та в інших закладах (Українська академія банківської справи при Національному банку України, Національна академія державного управління при Президентові України, Дипломатична академія України при Міністерстві іноземних справ України, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Товариство «Знання» України).

Проект підтримує зусилля університету щодо вдосконалення викладання Європейських студій. Зокрема, у 2015 р. були оновлені навчальні плани бакалаврів і магістрів, зокрема блок спеціалізації «Економіка європейської інтеграції». Підготовлено ряд проектних публікацій: конспект лекцій «Конкурентна політика ЄС», глави у практикумі з міжнародних економічних відносин та монографії «Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття», 8 робочих навчальних програм, буклет «Бакалаврська і магістерська програма «Економіка європейської інтеграції»».

Ведуться дослідження в рамках наукової теми «Встановлення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною» (опубліковано ряд наукових статей, тез та наукових звітів. Науковий досвід також експлуатується завідувачем кафедри завдяки керівництву, опонуванню та участі у захисті дисертацій з євроінтеграційної тематики; організації спеціалізованої наукової конференції; редагуванню профільних монографій; участі у вітчизняних та закордонних конференціях.
Виконавець проекту брав участь у ряді ініціатив академічної спільноти, таких як лекторій «Асоціація між ЄС та Україною» для студентів внз України; Всеукраїнський студентський конкурс з міжнародної економіки; підтримка ідеї оголошення Ж. Делора почесним громадянином Європи; підтримка звернення Української асоціації європейських студій до Кабінету Міністрів України щодо експертизи імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; пропозиція, щоб ІМВ та Українська асоціація економістів-міжнародників взяли участь у створенні Платформи громадянського суспільства ЄС-Україна.
Додаткову інформацію про проект та бакалаврську і магістерську програми «Економіка європейської інтеграції» можна дізнатися на сайті Інституту (http://www.iir.edu.ua/en/international_cooperation/project_university_courses/), а також безпосередньо від керівника проекту:

Шнирков Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
aisch@ukr.net, тел. +380444814512

Попередня Оновлена Постанова НБУ про звільнення від продажу валют для проектів ...