QA

Знайомтесь: проєкт ЄС Еразмус+ C3QA «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до Європейських вимог»


Акронім проєкту: C3QA

Назва проєкту: «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до Європейських вимог» / «Promotion internationalization of research through establishment of cycle 3 QA system in line with the European agenda»

Цільова група проєкту: викладачі, адміністративний персонал та здобувачі вищої освіти за програмами третього рівня вищої освіти

Координатор проєкту: «French University in Armenia» Foundation, Armenia

Мета проєкту: Запровадження та операціоналізація дієвої системи забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти на основі інтернаціоналізації у Вірменії, Казахстані, Монголії та Україні, зокрема шляхом розвитку відповідної національної та інституційної нормативно-правової бази, створення підрозділів з внутрішнього забезпечення якості та пілотної акредитації програм третього рівня вищої освіти в університетах-партнерах.

Партнерство:

 • Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’ES, France
 • Universidad de Alcala, Spain
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego W Kielcach, Poland
 • Universite Jean Moulin Lyon III, France
 • Universite d’Auvergne Clermont-Ferrand 1, France
 • «French University in Armenia» Foundation, Armenia
 • Yerevan State Academy of Fine Arts, Armenia
 • Yerevan State University, Armenia
 • National Centre for Professional Education QA Foundation, Armenia
 • Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia, Armenia
 • M.Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan
 • National University of Mongolia, Mongolia
 • Kazakh Humanities and Law University, Kazakhstan
 • Independent Kazakhstan QA Agency for Education, Kazakhstan
 • Ministry of Education and Science of Kazakhstan, Kazakhstan
 • Otgontenger University, Mongolia
 • Mongolian National Council for Education Accreditation, Mongolia
 • Ministry of Education and Science of Mongolia, Mongolia
 • Київський національний торговельно-економічний університет, Україна
 • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна
 • Міністерство освіти і науки України, Україна

Ключові результати проєкту:

 • Аналіз стану запровадження та забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в Україні (англ. мовою) – за посиланням.
 • Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази для забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти в Україні (англ. мовою) – за посиланням.
 • Концепції внутрішнього забезпечення якості програм третього рівня вищої освіти у ЗВО України (англ. мовою) (1, 2)

Якщо Вас зацікавив досвід і результати проєкту, запрошуємо звернутися до українських університетів-партнерів проєкту C3QA за такими посиланнями:

Наголошуємо, що всі результати проєктів, які фінансуються Європейським Союзом, зокрема Програми Еразмус+, є відкритими ресурсами для Вашого доброчесного використання.

Enriching lives, оpening minds разом з можливостями Еразмус+ в Україні!

Попередня Знайомтесь: проєкт ЄС Еразмус+ ITE-VET «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної ...