Знайомтесь: проєкт ЄС Еразмус+ QUAERE «Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів і рекомендацій» / «Quality Assurance system in Ukraine: development on the base of ENQA standards and guidelines»

QUAEREАкронім проєкту: QUAERE

Цільова група проєкту: представники закладів вищої освіти України.

Координатор проєкту: Wroclaw University of Technology, Poland.

Мета проєкту: впровадження у простір вищої освіти України успішних практик забезпечення якості в закладах вищої освіти, заснованих на стандартах ENQA.

Партнерство:

 • Wroclaw University of Technology, Poland
 • Aleksandras Stulginskis University, Lithuania
 • University of Patras, Greese
 • The Network University, Nethterlands
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна
 • Сумський державний університет, Україна
 • Хмельницький національний університет, Україна
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна
 • Бердянський державний педагогічний університет, Україна
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Чернівецький національний університет, Україна
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна
 • Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Україна
 • Українська асоціація студентського самоврядування, Україна
 • Міністерство освіти і науки України

Ключові результати проєкту:

 • Дорожня карта забезпечення якості вищої освіти в Україні – за посиланням.
 • Модель системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЗВО – за посиланням.
 • Методичні рекомендації щодо акредитації освітніх програм – за посиланням.
 • Навчальна дисципліна «Забезпечення якості вищої освіти» для здобувачів вищої освіти магістерського рівня та освітньо-наукового рівня (PhD) – за посиланням.

Якщо Вас зацікавив досвід і результати проєкту, запрошуємо звернутися до українських університетів-партнерів проєкту QUAERE за такими посиланнями:

Наголошуємо, що всі результати проєктів, які фінансуються Європейським Союзом, зокрема Програми Еразмус+, є відкритими ресурсами для Вашого доброчесного використання.

Enriching lives, Opening minds разом з можливостями Еразмус+ в Україні!

Попередня Круглий стіл «Європа – вчора, сьогодні, завтра. Виклики пандемії Covid-19» ...