Зустріч HERE team (13.01.2022, он-лайн)

13 січня 2022 р. відбулась зустріч Національної команди експертів з реформування вищої освіти з європейськими експертами Raimonda Markevičienė, Vilnius University та Robert Wagenaar, University of Groningen.

Під час зустрічі було обговорено питання імплементації концепції результатів навчання на національному рівні (Національні стандарти спеціальностей); результати навчання на практиці, ключові (програмні) та курсові результати навчання, узгодження результатів навчання з курсом і програмою; сучасні тенденції та стійкість результатів навчання; рекомендації щодо організації підготовки викладачів університету.

Крім того, під час зустрічі було презентовано Національну команду експертів з реформування вищої освіти та висвітлено стан впровадження Болонського процесу в Україні.

Попередня Матеріали Інфосесії «Індивідуальні можливості отримання грантів та стипендій Еразмус+» (24.12.21 ...