АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (28-29.03.2023 р., м. Вінниця)

28-29 березня 2023 р., м. Вінниця (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) в он-лайн форматі на платформі Zoom було проведено конференцію «VІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ»». Захід організовано у співпраці з Національним Еразмус+ офісом в Україні, спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Європейським агентством  з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА), Міністерством освіти і науки України у тісній співпраці з Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, Інститутом обдарованої дитини Національної академії наук України, Вищою Школою Humanitas (м. Сосновець, Республіка Польща), Pedagogium. Вищою школою соціальних наук у Варшаві (Республіка Польща), Зеленогурським університетом (Зелена Гура, Республіка Польща), Резекненською академією технологій (м. Резекне, Латвія), Публічним інститутом «Тракайський центр просвіти» (Литва), Фолькуніверситетом (Швеція), Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, Кам`янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шeвчeнка, Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет», Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Бердянським державним педагогічним університетом, Українським інститутом розвитку освіти, Відділом дошкільної та початкової освіти, Українською асоціацією дослідників освіти UERA (Ukrainian Educational Research Association), Громадською організацією «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», Громадською організацією «Академія розвитку особистості», Громадською організацією «ЛогоКлуб».

Захід відвідало понад 700 учасників (науковців: професори, доценти, кандидати наук, вчителів шкіл, вихователі закладів дошкільної освіти, студенти) з різних міст України та Європи: Вінниця, Львів, Харків, Івано-Франківськ, Київ, Умань, Хмельницький, Чернігів, Глухів, Рівно, Суми, Житомир, Мукачеве, Кривий Ріг, Луцьк, Кам’янець-Подільський, Сосновець, Резенкне, Зелена Гура, Варшава, Гданськ, Грац, Копенгаген.

У вітальному слові Наталія Лазаренко, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти і науки України, ректорка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського звернула увагу на важливість співпраці з Erasmus+ та реалізації проєктів європейського значення. Алла Коломієць, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, зауважила, що проєкти Еразмус+ об’єднують українських науковців, розширюють горизонти можливостей та пришвидшують процеси євроінтеграції. Петро Крайнік, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні, наголосив на важливості активної співпраці закладів вищої освіти України з Європейським Союзом.

Під час заходу був проведений майстер-клас «Лісові садочки: європейський досвід та український контекст» у рамках проєкту модуля Jean Monnet «Preschool education in a green environment: the synergy of European practices and Ukrainian traditions» (Project: 101085248 — PEGEU — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH). Спікери: Наталя Пахальчук, канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; Катерина Колеснік, доктор філософії (PhD), старший викладач кафедри дошкільної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; Інна Карук, асистент кафедри дошкільної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського). Спікери зосередили увагу на підвищенні компетентності педагогів щодо організації роботи з дітьми дошкільного віку в умовах зеленого середовища в поєднанні кращого досвіду Європи та українських традицій; поширенні методичних євроінтеграційних форм, методів і прийомів, європейських підходів до роботи з дітьми в природних умовах; популяризації ідей природовідповідної освіти та виховання.

Відеозапис заходу.

В кінці заходу учасники ознайомились з особливостями створення сприятливого зеленого середовища для дітей дошкільного віку у країнах Європейського Союзу та отримали вичерпні консультації з питань пошуку, впровадження передового педагогічного досвіду європейських колег щодо організації дитячої діяльності у лісових садках.

В результаті відвіданого заходу, учасники (перерахувати Learning Outcomes): навчилися орієнтуватися в шляхах створення сприятливого зеленого середовища для дітей дошкільного віку; набули здатності пошуку європейського досвіду організації зеленого середовища у різних видах закладів дошкільної освіти, зокрема в лісових садочках; набули здатності впроваджувати в освітній процес дітей європейського досвіду організації продуктивної діяльності в зеленому середовищі.

Також був організований круглий стіл:  «Європейські педагогічні концепції та українській досвід використання театральної діяльності у розвитку soft skills дітей: теорія, практика, перспективи» у рамках проєкту «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» (620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). В ході проведення круглого столу було організовано п’ять лінійок виступів, спікерами яких стали:

НАТАЛЯ КАЗЬМІРЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент,  член проєктної групи ВДПУ імені Михайла Коцюбинського; ІРИНА  БАРАНОВСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент,  член проєктної групи ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Доповідь: «Досвід реалізації проекту програми ЄС ERASMUS + JEAN MONNET MODULE в освітніх програмах та компонентах підготовки майбутніх учителів початкових класів».

НАТАЛІЯ ТРАЧУК, автор сценарію,   соціальний педагог, керівник гуртка «Червона калина”,  КЗ «Вінницький ліцей №7»; АНАСТАСІЯ ДЗЮБЕНКО, режисер, педагог-організатор, керівник гуртка «Шарм», КЗ «Вінницький ліцей №7». Доповідь: «Коли міста ожива» – модель успіху вистави-сповіді».

МАРІЯ СТАРЧИКОВА, музичний керівник, автор книги «Сценарії музичних свят та розваг», співавтор серії «Мій конспект», «Музичне виховання у дитячому садку», спікер Міжнародних конференцій, автор сучасних інтерактивних лялькових вистав, адміністратор групи Інтерактивні лялькові вистави. Доповідь: «Авторські інтерактивні сценарії у сучасному вимірі».

ІННА КАРВАЦЬКА, вчитель початкових класів, вчитель-методист вищої категорії КЗ «Вінницький ліцей №2», організатор театралізованих свят у початковій школі. Доповідь: «Як зробити театр другом кожної дитини».

ВАДИМ ПОДОРОЖНИЙ, доктор філософії, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи, член проєктної групи ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Доповідь: «Особливості роботи театрального факультету університету третього покоління».

ОЛЕНА ІВАШКІВ і КРІСТІНА ІВАЩУК, студенти відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету». Майстер-клас: «Мистецтво всередині нас».

В кінці заходу учасники ознайомились з сценаріями творчих заходів європейських колег та отримали вичерпні консультації з питань впровадження європейського досвіду розвитку soft skills учнів.

В результаті відвіданого заходу, учасники  розширили свої уявлення про особливості розвитку soft skills учнів, визначили особливості використання  театральної діяльності у роботі з школярами, познайомилися із європейським досвідом розвитку гнучких навичок учнів у процесі використання театралізованої діяльності, сформували здатність  пошуку та впровадження в освітній процес європейського досвіду організації театралізованої діяльності для формування гнучких навичок молодших школярів.

Окрім того, за матеріалами конференції передбачено видання збірника наукових праць, в якому будуть представлені наукові доробки вітчизняних та зарубіжних учених, молодих дослідників та студентів за напрямами:

  • Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті

досвіду країн ЄС та України (у рамках проекту «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE);

  • Створення відкритого зеленого середовища і заходів для дітей на свіжому повітрі: європейський вимір та українські традиції (у межах проєкту «Preschool education in a green environment: the synergy of European practices and Ukrainian traditions». Project: 101085248 — PEGEUERASMUSJMO-2022-HEITCHRSCH);
  • Підготовка майбутніх учителів до екологічної освіти підростаючого покоління ( у рамках проєкту «Ecological education of preschool and primary school children: a European approach». Project:101085524 — EcoEdEU — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH);
  • Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами у середовищі різноманіття та інклюзії: європейські підходи (у межах проекту «Social integration of children with special needs in an environment of diversity and inclusion: European approaches». Project: 101085267 — SEEDUE4UA — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH).

Відеоматеріали конференції та усіх заходів буде запропоновано для обговорення на YouTube-сторінці кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Попередня EU Lectures for Ukraininan students in the framework of Erasmus ...