Cемінар-нарада учасників проекту “Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання” (16.02.18)

image 1 116 лютого 2018 р. в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України було проведено позачерговий семінар-нараду партнерів проекту Програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (2016-2018) (ITE-VET). 

Семінар-нараду було організовано Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України за участі партнерів: Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту професійних кваліфікацій.

Метою семінару було обговорення поточних питань реалізації проекту, подальшого удосконалення навчальних планів підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, уніфікації термінології, впровадження та розповсюдження результатів проекту. Під час заходу з презентаціями виступили Валентина Радкевич, директор (Інститут професійно-технічної освіти НАПН України), Ганна Романова, заступник директора (ІПТО НАПН України), Анатолій Тарасюк, проректор (Харківська інженерно-педагогічна академія), Оксана Саркісова, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана), Наталія Хорук, доцент (Львівський національний університет імені Івана Франка), Соломія Мацола, доцент (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Родіон Колишко, директор (Інститут професійних кваліфікацій).

Деталі про захід: https://ivet-ua.science/home/news/848-ceminar-narada-uchasnykiv-proektu-prohramy-yes-erazmus-u-sferi-vyshchoi-osvity-udoskonalennia-praktyko-oriientovanoi-pidhotovky-vykladachiv-profesiinoi-osvity-i-navchannia

Додатково:

Проект програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти “Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання” (2016-2018) (ITE-VET) 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Офіційний веб-сайт проекту: wiwi.uni.kn/ite-vet 

Тривалість проекту: 14 жовтня 2016 р. – 14 жовтня 2018 р.

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Мета проекту – покращення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості практико-орієнтованої підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання. Проект ITE-VET спрямований на обмін досвідом підготовки викладачів для системи професійної освіти і навчання в університетах України та країн ЄС. Припускається, що проект забезпечить підвищення рівня інформованості про сучасну систему підготовки викладачів в Європі та Україні, підкреслить загальну соціальну та економічну значущість цієї професійної групи та буде сприяти підвищенню статусу педагогів в українському суспільстві в цілому.

Завдання проекту:
• Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів закладів професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостей розроблення навчальних планів;
• Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
• Запровадження нових форм співробітництва між університетами, коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів закладів професійної освіти.

Партнери проекту:
• Університет Констанц (Німеччина) – координатор проекту в країнах ЄС
• Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія)
• Університет Валенсії (Іспанія)
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна) – координатор проекту від України
• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)
• Львівський національний університет імені Івана Франка (Україна)
• Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (Україна)
• Інститут професійних кваліфікацій (Україна)

Контактна особа: Світлана Цимбалюк, cymso@ukr.net 

Попередня Зустріч з командою проекту StudyBBSR Інституту міжнародних відносин КНУ імені ...