Четвертий воркшоп проєкту Програми ЄС Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» (02-05.11.2022, Третій Римський Університет)

02-05 листопада 2022 року у Третьому Римському Університеті відбувся четвертий воркшоп проєкту ЄС Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні (PAGOSTE)» за участю «критичного друга».

Серед учасників представники:

 • Університету Констанца;
 • Віденського університету економіки та бізнесу;
 • Третього римського університету;
 • Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 • Національного транспортного університету;
 • Української інженерно-педагогічної академії;
 • Міністерства освіти і науки України;
 • Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук.

З вітальним словом виступили Джованні Серра, організатор зустрічі, Третій Римський Університет та Томас Дайсінгер, координатор проєкту, Університет Констанца.

Томас Дайсінгер та Оксана Мельник (Університет Констанца) зробили загальний огляд реалізації проєкту у розрізі робочих пакетів та запланованих активностей протягом поточного та наступного проєктних років.

Результати впровадження концепцій розвитку системи підготовки викладачів професійної освіти на основі стандартизації та партнерства презентували українські університети – партнери.

Світлана Цимбалюк (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) розповіла про дисемінаційні активності, організовані українськими університетами – партнерами проєкту.

Ірина Шумік (Міністерство освіти і науки України) презентувала напрацювання з методичних рекомендацій щодо запровадження механізмів управління на основі партнерства у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку викладачів професійної освіти.

Було організовано модеровану дискусію щодо шляхів і перспектив управління на основі партнерства при підготовці викладачів професійної освіти на національному рівні в Україні.

Дар’я Вороніна-Пригодій (Інститут професійної освіти НАПН України) презентувала концепцію та дизайн онлайн платформи для взаємодії між стейкхолдерами, зацікавленими у підготовці викладачів професійної освіти, та зміни до професійного стандарту за професією 3340 «Педагог професійного навчання».

Під час воркшопу партнери мали плідну дискусію щодо розвитку партнерства у сфері підготовки викладачів професійної освіти, створення професійної мережі, ролі Міністерства освіти і науки України у розробці механізмів управління підготовкою викладачів, шляхів підвищення мотивації молоді до викладацької діяльності та престижності професії викладача.

Команда проєкту проаналізувала хід роботи щодо впровадження УОП на національному рівні, визначили проєктні завдання, які були відкладені під час війни, та можливості їх виконання; обговорили заходи для поширення напрацювань проєкту та реалізацію і результати проєкту з «критичним другом». «Критичний друг» — це підтримуюча людина, яка може поставити складні запитання, використовуючи критичне мислення, щоб оцінити ситуацію.

Учасники воркшопу відвідали професійний заклад «Домініція Луцілла», де обговорили співпрацю закладів професійної освіти зі стейкхолдерами та вивчили практичний досвід організації навчання в італійській системі професійної освіти.

Додатково:

Проєкт Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

Пріоритет – розвиток потенціалу вищої освіти.

Тривалість проекту: 15.01.2020 – 14.01.2024.

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Мета проєкту:підвищення якості та актуалізація підготовки викладачів для професійної освіти в Україні шляхом встановлення стандартів щодо механізмів управління на основі партнерства (УОП) між університетами, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти.

Завдання проєкту:

 • налагодити ефективні механізми партнерства між ЗВО, які здійснюють підготовку викладачів для професійної освіти, та закладами професійної освіти й іншими зацікавленими сторонами;
 • запровадити механізми УОП в систему підготовки викладачів для професійної освіти;
 • дати змогу навчальним закладам, які беруть участь у підготовці викладачів для професійної освіти, використовувати стандарти УОП.

Партнери проєкту:

 • Університет Констанц (Німеччина)
 • Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія)
 • Римський університет Тре (Італія)
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського (Україна)
 • Національний транспортний університет (Україна)
 • Українська інженерно-педагогічна академія (Україна)
 • Міністерство освіти і науки України (Україна)
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук (Україна)

Контактна особа: Світлана Цимбалюк, tsymbaliuk_svitlana@ukr.net

Вебсайт проєкту: https://pagoste.eu/uk/

Попередня Конференція проєкту ЄС Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів ...