Історія-досвід Харківського державного університету харчування та торгівлі у реалізації проекту Еразмус+ для МОЛОДІ

amcharts logo1За результатами конкурсу 2017 року за напрямом Розвиток потенціалу молоді Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+, серед проектів, рекомендованих для фінансування, 1 проект реалізовувався за участю українського закладу вищої освіти – Харківського державного університету харчування та торгівлі (589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE «Higher education institutions for youth entrepreneurship»).

Проект спрямований на активізацію молодіжного підприємництва в контексті європейської інтеграції як всередині країн, так і між країнами Східного партнерства та Європейського Союзу з використанням досвіду створення успішних бізнес-моделей в країнах Східного партнерства та ЄС (докладніше про проект на сайті http://heifye.hduht.edu.ua).

Вдруге в історії Програми Темпус та Еразмус+ та вперше в історії Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу молоді до фінансування було рекомендовано проект, в якому саме український університет – Харківський державний університет харчування та торгівлі, виступав як грантоотримувач і координатор проекту. До проекту також залучені університети з Латвії, Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії.

Команда проекту працювала над:

  • проведенням дослідження стану молодіжного підприємництва в країнах-учасницях, виявленням проблем здійснення підприємницької діяльності, розробкою рекомендацій щодо їхнього вирішення (звіт «Research of youth entrepreneurship problems in Eastern Partnership countries» розміщено за посиланням http://haa.su/Q4m/; статті та тези за визначеною проблематикою http://haa.su/Q4o/)
  • створенням міжнародної мережі Центрів підтримки, запуску та розвитку бізнесу (що складається із 7 спеціалізованих центрів HEIFYE:lab), функціонування яких дає можливість молоді набути нових конкурентоспроможних навичок та компетенцій, необхідних для успішного ведення бізнесу;
  • розробкою навчального курсу зі специфіки ведення підприємницької діяльності в країнах-учасницях, що включає кілька модулів, присвячених ініціації й обґрунтуванню підприємницьких ідей і проектів молоді (посібник «Doing Business in Armenia, Belarus, Georgia, Latvia, Moldova, Ukraine» розміщено за посиланням http://haa.su/Q4n/). Курс впроваджений у навчальний процес усіх університетів-партнерів, а також використовується в роботі створених Центрів навчання й підтримки молодіжного підприємництва.
  • запровадженням онлайн-платформи, яка стала майданчиком, де молоді люди будуть отримувати актуальні знання й навички, обмінюватися інформацією, ідеями, шукати потенційних інвесторів( http://heifye.org);
  • проведенням конкурсів молодіжних підприємницьких (стартап) проектів, що дало можливість молоді обмінятися ідеями, знаннями, підвищити рівень компетентностей, зайнятості, створити умови для всебічного розвитку соціально активного молодого покоління;
  • організацією міжнародних конференцій, національних семінарів, круглих столів, тренінгів, що сприяло підвищенню рівня компетентностей молодих людей і молодіжних працівників, активізації участі молоді в соціально-економічному житті суспільства.

Реалізація проекту сприяла, з одного боку, покращенню якості роботи з молоддю (на основі підвищення компетентності та соціально-професійного зростання молодіжних працівників; підвищення ефективності роботи Центрів підтримки підприємництва; сприяння співробітництву, співпраці та обміну досвідом між молодіжними організаціями, освітніми та навчальними закладами, органами державної влади, представниками бізнесу та ринку праці), а з іншого активізації підприємницького потенціалу та участі молоді в соціально-економічному житті суспільства на основі реалізації неформальних і формальних методів викладання, що сприяють набуттю навичок і компетенцій, необхідних для успішної самореалізації на ринку праці; взаємодії та обміну досвідом між молодіжними організаціями, освітніми установами, урядовцями та підприємствами.

Попередня В ЧНУ відбулась презентація Проекту Жана Моне «Управління в ЄС ...