Конференція “УКРАЇНА – ЄС: КРОС-КУЛЬТУРНІ ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ” (30.05.2019 р., м. Київ)

6307030 травня 2019 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук відбулася міжнародна конференція «ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2019: ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ В ОСВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Захід відбувся в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму / Жан Моне “УКРАЇНА – ЄС: КРОС-КУЛЬТУРНІ ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ».

Конференція розпочалася зі вступного слова ідейної засновниці та головного організатора конфереції О.І. Локшиної, завідувача відділом порівняльної педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, яка розповіла про здобутки та перспективи зібрання «Педагогічна компаративістика», який пройшов свій 10-ти літній шлях від науково-практичного семінару для вузького кола українських компаративстів до міжнародної конференції, що об’єднує дослідників зі всіх куточків України, а також із зарубіжжя.

Почесне право відкрити конференцію було надано віце-президенту НАПН України О.М. Топузову, директору Інституту педагогіки НАПН України, члену-кореспонденту НАПН України, доктору педагогічних наук, професору, який наголосив на значущості компаративних досліджень для модернізації національної освіти в контексті реформи «Нова українська школа».

З вітальним словом до учасників конференції звернулася С.О. Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, яка підняла питання світової науково-дослідної інфраструктури порівняльної педагогіки.

Із вітальним словом під час заходу виступив П. І. Крайнік, менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проект ЄС) за напрямом Жан Моне. Спікер звернув увагу учасників на можливості, які надає програма ЄС Еразмус+ та, зокрема, напрям Жан Моне, на правила візуалізації та поширення інформації про напрацьовані результати і проведені заходи в рамках проектів, що реалізуються університетами, на забезпечення якості розроблених матеріалів, на необхідність використання кращого європейського досвіду. Виступаючий запросив учасників конференції до співпраці за програмою ЄС Еразмус+, до комунікації з Національним Еразмус+ офісом в Україні, який завжди відкритий до спілкування і готовий надати необхідну допомогу та консультації.

Координаторка проекту «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» О.А. Заболотна, доктор педагогічних наук, професор, виступила із заключним звітом про результати роботи модуля, що включають оволодіння учасниками міждисциплінарною методологією проведення освітніх досліджень з європейським компонентом, здатність представляти результати наукових досліджень з дотриманням правил академічної доброчесності та вміння враховувати культурні особливості різних країн під час проведення освітніх порівнянь. Зважаючи на те, що конференцію присвячено 30-річчю напряму Жана Моне, вона провела вікторину «Жан Моне: відомий і невідомий».

Пленарне засідання складалося з двох дискусійних панелей, які були присвячені методологічним орієнтирам педагогічної компаративістики та трансформаційно-інноваційним процесам в освіті в умовах глобалізації. У рамках роботи першої дискусійної панелі відбулося засідання експертної ради, в якій взяли участь А.В. Вихрущ, д.п.н., проф., завідувач кафедри психологічних і педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету, О.А Заболотна, д.п.н., проф., професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, С.В. Сапожніков, д.п.н., проф., професор кафедри педагогіки і психології Університету імені Альфреда Нобеля, А.А. Сбруєва, д.п.н., проф., завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Н.О. Федчишин, д.п.н., проф., завідувач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, які підняли питання місії порівняльної педагогіки у сучасному світі і методології проведення компаративних досліджень.

У рамках проведення другої дискусійної панелі виступили О.Я. Савченко, д.п.н., проф., дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, О.І. Пометун, д.п.н., проф., член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України та Л.М. Калініна, д.п.н., проф., вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, які обговорювали місце і роль освіти у сучасному глобалізованому світі.

Друга частина роботи конференції була організована у форматі проведення секційних засідань, на яких відбулася широка дискусія з питань, що були порушені під час пленарного засідання, та обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів. За результатами обговорення була прийнята резолюція. За матеріалами конференції підготовлено збірник тез доповідей, що розміщуватиметься в Електронній бібліотеці НАПН України.

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, вчителі, студенти, аспіранти та всі охочі

Результати заходу: загальні рекомендації учасників конференції, рекомендації засідання круглого столу «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»

Контактна особа щодо участі у заході: Оксана Заболотна, oxana.zabolotna@gmail.com

Матеріали конференції за посиланням: http://undip.org.ua/upload/files/10.%20%D0%A1onference%20Proceeding%202019.pdf 

 

Додатково про Модуль Жана Моне «УКРАЇНА – ЄС: КРОС-КУЛЬТУРНІ ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» (2016 -2019)

Модуль орієнтований на аспірантів, дослідження яких пов’язані із середньою освітою. Основна мета модуля – введення європейської складової в дослідження в галузі освіти в Україні, а також запровадження європейських стандартів здійснення досліджень в галузі освіти українськими вченими та молодими дослідниками, що дасть змогу підвищити якість української освіти, вітчизняних наукових досліджень і безперервний професійний розвитку викладачів, дослідників та політиків. До кінця модуля слухачі можуть: ознайомитися з вимог ЄС щодо досліджень в галузі освіти; дізнатися про важливість запровадження європейської системи досліджень і підготовки; довідатися про крос-культурні проблеми в європейській шкільній освіті; розвинути навички у сфері міждисциплінарних досліджень; розвинути здатність працювати у дослідницькій групі.

Попередня Всеукраїнський круглий стіл «СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗІЯ В ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ...