Координаційна нарада за проектом TEMPUS CERES у Гомелі

В місті Гомель (Республіка Білорусь) 21-23 квітня 2016 р. відбулася п’ята координаційна нарада учасників міжнародного Проекту ЄС «Сenters of Excellence for young RESearchers» (CERES – «Центри передового досвіду для молодих вчених») Програми Tempus (реєстраційний номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES).

У зустрічі брали участь викладачі та молоді вчені університетів Німеччини (м. Падеборн), Словаччини (м. Жиліна), Білорусі (м. Гомель, м. Брест, м. Мінськ) та Україні (м. Київ, м. Дніпропетровськ, м. Запоріжжя). Від Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) у нараді брали участь завідувач кафедри програмних засобів, професор, д.т.н. С. О. Субботін та доцент, к.т.н. А. О. Олійник.

Нараду відкрили із привітальними словами до учасників проекту ректор Гомельського державного університету ім. Скорини А. В. Рогачов та координатор проекту від Жилінського університету (м. Жиліна, Словаччина) проф., доктор К. Матіашко.

Учасниками зустрічі взяли участь у роботі наукової конференції «Актуальні питання фізики та техніки», де були представлені результати молодих учених, аспірантів та магістрантів з Білорусі, України, Словаччини та інших країн. Робота конференції була розподілена по секціях «Нові матеріали та технології», «Моделювання фізичних процесів», «Автоматизація досліджень», «Методика викладання фізики».

В рамках наради представниками проектних команд CERES було здійснено візит до Гомельського науково-технологічного парку, де обговорено основні питання створення сприятливих умов для розвитку малих та середніх організацій, що створені молодими дослідниками та працюють в сфері інноваційного бізнесу. Учасники наради обмінялися досвідом щодо просування нових технологій, а також розвитку міжнародного співробітництва в інноваційній сфері. Директор технопарку Д.М. Морозов повідомив учасників зустрічі про пільги щодо податкового режиму та інші можливості, що отримують резиденти технопарку, зокрема адміністрація закладу допомагає молодим дослідникам шляхом сприяння в створенні виробництв з новими технологіями, здійснення зовнішньоекономічної діяльності з метою просування продукції на зовнішній ринок, освітлення діяльності резидентів в засобах масової інформації, консультування щодо мінімізації витрат при реалізації проектів.

Учасниками зустрічі зазначені проблеми розвитку молодіжної науки та практичного впровадження результатів досліджень молодих вчених. Зазначено, що CERES-портал, розроблюваний консорціумом проекту забезпечить якісно новий рівень підготовки та реалізації наукових робіт молодих фахівців і вчених. Це дозволить охопити всі щаблі вищої освіти від бакалавра до магістра та аспіранта, а також об’єднати молодих вчених з декількох країн для дослідження актуальних наукових проблем. На порталі CERES представники промислових підприємств можуть ставити науково-прикладні завдання, за вирішення яких молоді вчені зможуть братися у своїх дослідженнях. Через портал буде організовано спільну роботу місцевих і міжнародних груп молодих вчених.

Представники партнерських університетів виступили із презентаціями щодо виконання проекту. Зокрема у доповіді проф. С. О. Субботіна висвітлено результати діяльності CERES-команди ЗНТУ за останні шість місяців та плани на майбутні періоди.

Внаслідок консультацій, проведених з міжнародними партнерами, досягнуто домовленість про виконання спільних наукових досліджень з партнерами зі Словаччини та інших країн. За підсумками зустрічі її учасники домовилися про майбутню співпрацю з реалізації проекту, розповсюдження його результатів у вигляді семінарів, конференцій, тренінгів та літньої школи, яку планується провести в 2016 р. у ЗНТУ.

Попередня Конкурс інноваційних стартап проектів студентів «ІТ-Еврика! Україна» сприяє підвищенню інноваційного ...