Міжнародна конференція «ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ»  (16-17.05.2023 р., онлайн)

16-17 травня 2023 р. було проведено конференцію «ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ». Захід відбувся в межах реалізації проєкту Програми Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті» (620354-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Конференцію було організовано ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» спільно з Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, Кам`янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди, за участі університету Матея Бела в Банській Бистриці (Словакія), Центру полонійного Жешувського університету, м. Жешув (Польща) та Міжнародної академії інформатизації, м. Алмати (Казахстан), за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні.

До заходу долучилось понад 100 науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти бакалаврського, магістерського та освітньо-наукового рівнів вищої освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти, фахівців інститутів післядипломної освіти з різних університетів та міст України: Києва, Дніпра, Слов’янська, Вінниці, Кам’янець-Подільська, Луганська, Харкова та ін.

Під час заходу з презентаціями 16.05.2023 р. виступили: Людмила ГАВРІЛОВА– докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Ірина СІКОРСЬКА– кандидатка наук із державного управління,  PhD in Sociology (UniSA, Italy), голова Правління Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції, членкиня Національної команди експертів з реформування вищої освіти Erasmus+ (HERE Team), керівниця Центру Міжнародної Освіти, Маріупольський Державний Університет; Наталія БАХМАТ– докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; Svitlana SHEKHAVTSOVA – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Slavic Languages, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banska Bystrica; Luhansk Taras Shevchenko National University, Poltava, Ukraine; Катерина ЮР’ЄВА – докторка педагогічних наук, професорка кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; Ольга ЛУК’ЯНЧЕНКО– кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Олена БЕСКОРСА – докторка педагогічних наук, професорка кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», науковий стипендіат Ґрацького університету ім. Карла і Франца (м. Ґрац, Австрія); Олена КОЛГАН– керівниця Українсько-польського міжнародного центру освіти і науки,  доцентка кафедри української мови та літератури; Олена ДЕМЧЕНКО – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри початкової освіти, декан факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Представник Національного Еразмус+ офісу в Україні привітав учасників конференції та зосередив їх увагу на викликах в умовах цифровізації освіти, актуальності тематики проєкту та важливості підготовки вчителів у застосуванні цифрових інновацій та онлайн інструментів, забезпечення якості та поширення результатів проєкту, співпраці з іншими проєктами Жан Моне та забезпечення синергії, обміну досвідом вивчення та поширення європейських студій в Україні.

Спікери зосередили увагу на таких актуальних питаннях як: міжкультурний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в Україні, штучний інтелект в освіті, міжнародний контингент студентів університету як освітній ресурс, міжкультурна освіта – шлях до європейського майбутнього України.

Деталі про захід та презентації спікерів за посиланням.

 

Додатково:

Назва проекту: Україна – ЄС: міжкультурна комунікація в освіті.

Цілі та завдання проекту:

  • введення курсу в галузі європейських студій до навчального плану підготовки майбутніх учителів початкової школи ДВНЗ ДДПУ задля формування їхньої готовності до дипломатичної взаємодії, досягнення порозуміння та долання бар’єрів у комунікації;
  • сприяння інтеграції молоді України до світового та європейського молодіжного співтовариства;
  • підтримка тенденції до забезпечення високої якості життя, що є однією із передумов формування позитивного ставлення до процесів Європейської інтеграції України;
  • розвиток патріотизму та активної громадянської позиції представників молодого покоління.

Цільова група: проєкт має чотири цільові групи: студенти магістерського рівня вищої освіти; викладачі університету; вчителі закладів загальної середньої освіти; учні закладів загальної середньої освіти.

Контактна особа: Людмила Гаврілова, havrilovalg@gmail.com

Сайт проєкту: http://psll.paradox.dn.ua/erasmus

Попередня День Еразмус+: Жан Моне (17.05.2023 р., онлайн)