Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток партнер-ства Україна – ЄС у сфері державного управління» (26.11.2020, on-line)

jean monnet26 листопада 2020 р. в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця в рамках реалізації Модулю «Демократична децентралізація як європейський досвід державного управління» програми «Еразмус+: Жан Моне» відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток партнерства Україна – ЄС у сфері державного управління».

До заходу приєдналися 125 учасників (студенти, представники вітчизняних та закордонних закладів освіти, провідні фахівці місцевого самоврядування Харкова, Полтави, Херсону та Мерефи).

Конференція була організована за участю Університету Миколаса Ромеріса (Литва), Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка» (Польща), Гомельського державного університету імені Ф. Скорини (Республіка Білорусь), Університету імені святого Климента Охридського в Бітолі (Македонія), Харківської обласної державної адміністрації, Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях, Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З привітальним словом до учасників звернувся ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця Володимир ПОНОМАРЕНКО, який підкреслив актуальність питань, що будуть обговорюватися на конференції, оскільки в Україні прискорюються процеси децентралізації, демократизації суспільства та відбувається формування нового адміністративно-територіального устрою. Також він зазначив, що в університеті проводяться наукові дослідження за напрямом публічного управління, оскільки майже 25 років здійснюється підготовка магістрів державної служби, яку пройшли понад 2,5 тис. державних службовців.
Директор Інституту публічного адміністрування, декану факультету публічно-го управління Університету Миколаса Ромеріса (Литва) Смальскис ВАЙНЮС наголосив на значимості довготривалого міжнародного співробітництва між університетами.

Привітав всіх учасників з початком роботи міжнародної конференції Віктор МОЛОЖАВИЙ начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях та висказав впевненість, що професійна дискусія та обмін досвідом допоможе вирішити важливі політичні та практичні питання у сфері державного управління.

До заходу приєднався менеджер напряму Жана Моне Національного Еразмус+ Офісу в Україні (м. Київ) Національного Еразмус+ офісу в Україні Петро КРАЙНІК, який підкреслив важливість проєкту Жана Моне, що реалізується в університеті, як точки зміни, як можливості для розвитку викладацького потенціалу, досконалості у викладанні та проведенні досліджень, також він цінний тим, що передає кращий європейський досвід.

До роботи конференції долучився Президент Громадської організації «Всеук-раїнське студентське братство «Еліта Нації» Олексій КУРЦЕВ, який зазначив важ-ливість заходу в рамках проведення реформи децентралізації та посилення партнерс-тва Україна – ЄС.

Олег АМОСОВ, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України надав фундаментальну оцінку рівня адаптивності публічного управління до викликів ХХІ сторіччя.

На конференції обговорювалися питання результатів реформ децентралізації в Україні, порівнювався досвід реформ у Франції та Польщі, був оцінений сучасний стан публічного управління та виклики сьогодення.

Попередня Круглий стіл в межах проєкту CBHE PAGOSTE (19.11.2020)