Міжнародна науково-практична конференція «ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН І БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІ ФОРМАТИ СПІВПРАЦІ» (6-7.06.2024 р., онлайн/офлайн)

6-7 червня 2024 р. відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН І БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІ ФОРМАТИ СПІВПРАЦІ» у змішаному форматі.

Міжнародна науково-практична конференція є академічною комунікативною платформою для обміну думками, здійснення аналізу поточного стану та осмислення внеску Східного партнерства для розбудови конструктивної взаємодії учасників цієї ініціативи.

Міжнародна конференція проводиться в рамках реалізації Українською Асоціацією Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції проєкту ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «ЄС – Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні» 620395-EPP-1-2020-1-UA–EPPJMO–SUPPA–EU–EAP у партнерстві з НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Мета конференції: сприяти поглибленому вивченню ключових досягнень  у діяльності Східного партнерства та ґрунтовній дискусії щодо його подальших змін і перспектив трансформацій в умовах нових геополітичних і безпекових реалій; стимулювати обмін здобутим досвідом, генеруванню нових ідей та започаткування інноваційних проєктів, спрямованих на ефективне використання переваг взаємодії з ЄС для протидії повномасштабній збройній агресії росії проти України.

Міжнародна науково-практична конференція включатиме такі основні секції для обговорення:

  • Секція 1. Євроінтеграційні стратегії країн Східного Партнерства: від формату сусідства до повноправного членства.
  • Секція 2. Амбівалентність європейської політики: роль ЄС та Східного партнерства у протистоянні російській повномасштабній війні проти України.
  • Секція 3. Трансформаційні процеси у країнах Східного партнерства: пошук та імплементація новаторських рішень.
  • Секція 4. Синергія зусиль академічних і громадських спільнот у країнах Східного партнерства: консолідація євроінтеграційного курсу на тлі російської агресії.

Що? Міжнародна науково-практична конференція «ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН І БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ: МОЖЛИВОСТІ ТА НОВІ ФОРМАТИ СПІВПРАЦІ».

Де? Онлайн – Zoom; очна – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Коли? 6-7 червня 2024 року.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Детальніше про конференцію за посиланням.

Попередня Міжнародний форум "Відносини України-ЄС перед Обличчям Глобальних Викликів" (19-20.06.2024 р., ...