Науково-практична конференція «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» (21-22.10.2021)

21 22.1021-22 жовтня 2021 р. в НПУ ім. М.П. Драгоманова відбулася міжнародна науково-практична конференція «Українська освіта: аксіологія європейського вибору» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників громадянського суспільства.

Захід відбувся в межах імплементації проєкту напряму Жан Моне «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого ровзитку» та у співпраці із проєктом Кафедра Жан Моне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» Також в конференції відбувалася кооперації з Кафедрою Жан Моне «Кліматичне лідерство ЄС», Національним Еразмус+ офісом в Україні та з Української асоціацією дослідників європейських цінностей в освіті (AREVE).

На конференцію зареєструвалось онлайн більше 350 учасників з більш ніж 7 країн, 15 університетів, інших закладів освіти. Також порядка 30 учасників були присутні 21 жовтня 2021 р. офлайн,  а більше ніж 120 учасників в середньому було одночасно на онлайн платформі Zoom.

Конференція відбувалася за підтримки керівництва НАПН України та НПУ ім. М.П. Драгоманова. Пленарне засідання своєю доповіддю на тему ціннісно-орієнтованої освіти відкрив ректор НПУ ім. М.П. Драгоманова академік НАПН України, професор В.П. Андрущенко. Також із вітальним привітанням звернувся Президент НАПН України академік В. Г. Кремінь.

Тема європейського вектору стратегічного розвитку університету на основі цінностей була розкрита у виступі проректора з міжнародних зв’язків професора В. Г. Лавриненка.

До конференції та презентації долучилися науковці з різних європейських країн, зокрема професор Університету Генуї Діана Спулбер (Італія); доктор педагогічних наук, професор, ректор Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, почесний професор НПУ імені М.П. Драгоманова Олександр Жук (Білорусь); доктор історичних наук, професор, ректор Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна, почесний професор НПУ імені М.П. Драгоманова Рубен Мирзаханян (Вірменія); професор Державного педагогічного університету імені Іона Крянге, почесний професор НПУ імені М.П. Драгоманова Николає Кікуш (Молдова); доктор педагогічних наук, професор Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, почесний професор НПУ імені М.П. Драгоманова Ян Лащик (Польща); почесний професор НПУ імені М.П. Драгоманова, член Наглядової ради НПУ імені М.П. Драгоманова Морітц Гунцінгер (Німеччина). З вітальним словом виступив Л. Губерський доктор філософських наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України, радник ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також в пленарному засіданні виступили Петро Крайнік, експерт напряму Жан Моне Національного Еразмус+ Офісу в Україні та професор Марья Нестерова, керівник проєктів Жан Моне в НПУ ім. М. П. Драгоманова. В їх доповідях було окреслено важливість європейських цінностей в викладанні та можливості програми Жана Моне, інших дослідників євроінтеграції, представників спільноти Жана Моне.

В роботі конференції 21 жовтня 2021 р., окрім пленарного засідання відбулась презентація наукового доробку академіка НАПН України, ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова В. Андрущенка «Феномен освіти» (5 томів). Також в перший день роботи конференції відбулося святкування 20-річчя часопису «Вища освіта України».

Другий день конференції був присвячений проблемам діалогу освіти та суспільства в фокусі сталого розвитку. На пленарному засіданні з методологічним аналізом освіти для сталого розвитку виступила професор І. Добронравова, президент Українського синергетичного товариства. Концепцію соціальної відповідальності університетів представила доктор наук в сфері державного управління, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України Олена Оржель. Практики суспільного діалогу, миробудівничної освіти, що підтримуються міжнародними донорськими організаціями розкрили пані Інгрід Ланденс (Ingrid Landes) – радниця з миробудування в миротворчій освіті (Civil Peace Service, Ukraine Peacebuilding Advisor on Peace Education Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Ганна Валєнса, кандидат філософських наук, фасилітаторка, член Мережі фасилітаторів Діалогів, учасниця програми розвитку Діалогу Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Професор Аміт Кумар (Amit Kumar) – керуючий партнер та засновник AKG Global Support Services (OPC) Pvt Ltd, India окреслив соціальні запити та виклики освіті в Індії.

Другий день конференції відбувся за активної участі представників факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. На пленарному засіданні факультет представила Дар’я Супрун – доктор педагогічних наук, професор, яка висвітлила питання Європейського вибору: цінності освіти у світовому та національному вимірі та поділилася досвідом з робочих візитів та обміну науковими здобутками з профілюючими факультетами одного з найстаріших і провідних університетів Італії (Sapienza University, Rome), з освітньої подорожі «Стратегія і тренди, що підтримують розвиток і модернізацію університетів» у рамках проєкту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у ХХІ ст.» до Чеської Республіки (Masaryk_University, Brno та Tomas Bata University, Zlin), з дослідницької співпраці з польською науковою спільнотою (The John Paul II Catholic University, Lublin).

Були підняті питання ролі університетів у суспільстві, стратегії та тренди їх модернізації, а саме промоуції та маркетингу університету, здійснення профорієнтаційної роботи, сприяння кар’єрному розвитку студентів, інтернаціоналізації освіти тощо. Зазначено, що інтеграцiя університетiв в свiтові процеси сприяє оновленню науковоосвiтнього, особистiсного й організацiйного потенцiалу ЗВО на індивiдуальному, інституцiональному й системному рівнях.

На секційному засіданні «Цінності різноманіття та інклюзії в освіті та суспільстві» під керівництвом професора Супрун були представлені актуальні теми для обговорення з представниками освітнього середовища в умовах інклюзивного суспільства. Інтегральною метою обговорення стало досягнення спільної думки щодо шляхів створення та провадження в вітчизняне суспільство новітньої парадигми інклюзивного соціально-освітнього середовища в якості базису соціальної захищеності, відповідальності та соціальної згуртованості громадян України в умовах сучасних інтеграційних викликів засобом формування соціально-корпоративної відповідальності. На секції «Національна педагогічна традиція та європейські освітні цінності: факти тотожності» під керівництвом професора Наталії Дем’яненко також були представлені розробки вітчизняних дослідників в сфері андрагогіки та герогогіки, було представлено концепцію «Університет третього віку» в НПУ ім. М. П. Драгоманова

Секція конференції «Екологічні виклики сталого розвитку» була присвячена надзвичайно актуальним питанням нашого спільного існування – екологічним викликам сьогодення. Проблема глобального потепління може бути вирішена спільними зусиллями. Очільниця Кафедри Жан Моне «Кліматичне лідерство ЄС», керівник відділу міжнародних проєктів, кандидат технічних наук Олена Мельник (СНАУ) представила надихаючу доповідь «Пом’якшення змін клімату через удосконалення системи поводження з харчовими відходами: практики ЄС для України збереженню різноманіття». Не менш важливу екологічну проблему – збереження біорізноманіття – розкрив заступник директора Київського міського зоологічного парку національного значення, аспірант НПУ ім. М.П. Драгоманова Сергій Харьков. Секція «Цінності освіти і освіта цінностям: філософсько-культурологічний вимір» під керівництвом доктора філософських наук, професора, завідувачки кафедри філософії Мелітопольського державного педагогічного університету Олени Троїцької розкривала принципи ціннісно-орієнтованої освіти в різних освітніх та соціальних напрямах.

Запис, детальна програма та матеріали конференції розміщені на сайті проєкту www.evdisd.info, на сайтах партнерських проєктів Жана Моне та на сайтах університетів-партнерів заходу

Інформація про проєкт:

– Жан Моне Проєкт «Європейські цінності різноманіття та інклюзії для сталого розвитку» – JM Project «European Values of Diversity and Inclusion for Sustainable Development» (EVDISD) 620545-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT впроваджується в НПУ ім. М.П. Драгоманова. Цей проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із поширення європейських цінностей в системі вищої освіти та в громадянському суспільстві: конференцію та літню школу, які включають проведення тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна (Словаччина). Також до проєкту долучені фахівці з євроінтеграції та інклюзії з інших українських університетів – Національного університету біоресурсів та природокористування, Сумського національного аграрного університету, Інституту вищої освіти НАПН України, Мелітопольського державного педагогічного університету та інших. Проєкт тривалістю 12 місяців, координатор проєкту – професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова, д філософ. н., професор Марья Нестерова Проф. Марья Нестерова. +38 (097) 295 60 90, +38 (050)3113435 info@evdisd.info , веб сайт проєкту www.evdisd.info.

Попередня Всеукраїнський круглий стіл «ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» ...