Підготовка молодих учених: результати виконання міжнародного проекту ЄС Tempus IV CERES

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) бере активну участь у реалізації міжнародного проекту “Сenters of Excellence for young RESearchers” (CERES) програми “Tempus” Європейської Комісії (544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), виконання якого здійснюється за активної участі провідних європейських, українських та білоруських вишів і промислових підприємств за підтримки Міністерства освіти і науки України та національних Еразмус+/Темпус офісів України і Білорусі.

У грудні 2015 р. відбувся візит членів проектної CERES-команди ЗНТУ професора С.О. Субботіна та доцента А.О. Олійника до Технічного університету Брно (ТУБ), Чеська Республіка. Під час візиту спільно з CERES-командою ТУБ на чолі з професором М. Драханським було розроблено план дій щодо організації підготовки українських молодих учених (аспірантів та магістрантів) на базі Технічного університету м. Брно за рахунок коштів програми Erasmus+ Європейського Союзу та національних фондів Чехії. Завдяки спільній роботі представників проектних команд ЗНТУ та ТУБ вдалося організувати пілотний ознайомчо-навчальний візит студента магістратури ЗНТУ А. Безсонова на факультет інформатики ТУБ, підчас якого обговорювалися питання перспектив навчання в ТУБ та можливої участі у наукових дослідженнях ТУБ.
21 березня 2016 р. у Запорізькому національному технічному університеті відбувся ознайомчий семінар з виставкою «Науково-дослідницька робота студентів як складова професійної компетентності». Семінар організовано та проведено членами проектної команди CERES, а виставку літератури про науково-дослідної роботу студентів підготовлено працівниками наукової бібліотеки ЗНТУ.
На семінарі проф. С. О. Субботін та доцент А. О. Олійник розповіли студентам про міжнародний проект CERES. Було відзначено, що проект спрямований на покращення умов для проведення досліджень молодими вченими відповідно до науково-дослідної та інноваційної концепції та реалізація програми партнерства між підприємствами та університетами з країн ЄС, Білорусі та України. В результаті виконання проекту розроблено веб-портал для організації роботи та взаємодії підприємств і молодих учених при проведенні наукових досліджень. Розробка та впровадження такого порталу допоможе практичній реалізації наукових ідей молодих вчених, трансферту знань між представниками компаній та науковцями, а також пошуку потенційних замовників та виконавців наукових проектів.

Працівники бібліотеки розповіли молодим ученим ЗНТУ про наявну літературу з науково-дослідницької робота студентів як складової професійної компетентності.
На зустрічі проведено дискусії стосовно питань, пов’язаних зі співробітництвом молодих учених та представників підприємств щодо розв’язання реальних науково-практичних задач та організації співробітництва між різними компаніями (потенційними роботодавцями), закладами освіти та молодими вченими (потенційними виконавцями). Обговорювалися питання стосовно оформлення та представлення результатів наукової діяльності студентів у вигляді статей та тез доповідей конференції.
23-24 березня 2016 р. за підтримки проекту CERES відбувся міжнародний вебінар «Міжнародна кооперація університетів і підприємств для підготовки молодих учених». Участь у вебінарі взяли співробітники та молоді вчені Запорізького національного технічного університету, ТОВ «СофтХ», Індустріального дослідницького інституту автоматизації та вимірювань (Варшава, Польща), Варшавського технологічного університету. На вебінарі було представлено основні результати проекту CERES, дискутувалися питання щодо можливості співробітництва над підготовкою заявок на міжнародні проекти.
Членами редколегії журналу «Central European Researchers Journal», що видається у Словацькій республіці за підтримки проекту CERES, проф. С. О. Субботіним та доц. А.О. Олійником доведено інформацію про можливості публікації результатів наукових досліджень молодими вченими нашого регіону.
За результатами вебінару домовлено про майбутню співпрацю з реалізації міжнародних проектів та розповсюдження їх результатів у вигляді семінарів, конференцій, тренінгів та зустрічей з представниками підприємств регіону. Учасники вебінару домовилися про можливість участі молодих учених ЗНТУ у міжнародній конференції, що проводиться в Польщі та безкоштовній публікації статей у збірниках праць, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та ISI Web of Science.
У майбутньому плануються: візит представників ЗНТУ до Польщі за підтримки Індустріального дослідницького інституту автоматизації та вимірювань, подальші активності щодо реалізації проекту CERES та дисемінації його результатів, участь у сумісній роботі над міжнародними проектами молодих вчених, придбання обладнання для роботи молодих вчених.
Участь представників України у реалізації проекту CERES дозволяє наблизити наукові дослідження молодих учених до практичних потреб підприємств, об’єднавши освіту, науку і виробництво в єдиний трикутник знань, впровадити сучасні європейські методики та інноваційні педагогічні технології в навчальний процес, отримати нове сучасне обладнання.

Контакти: Субботін Сергій Олександрович, е-пошта: subbotin.csit@gmail.com

веб-сайт проекту:http://ceres.ntu.edu.ua/

Попередня Зустрічайте проект ЄС Еразмус+CBHE: «Водна Гармонія Erasmus+»