Результати проект Жан Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України” (2016-2019 рр.)

У Сумському державному університеті з вересня 2016 року під керівництвом д.е.н., доц. О. В. Кубатка та к.е.н., доц. Пімоненко Т.В. виконується модуль Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України» (EUTOU) 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE (Суми, СумДУ). Відповідальні виконавці від кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Пімоненко Т.В., Мельник Л.Г., Ковальов Б.Л., Чорток Ю.М., Чигрин О.Ю.

В рамках проекту було:

  • підготовлено два навчальних посібники: О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко «Основи європейської економіки та торгової політики»; О. В. Кубатко, Т. В. Пімоненко «Торговельна політика ЄС та Україна»;
  • підготовлено розділ по Європейській торговій політиці до підручника «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
  •  розроблено три дистанційні курси: «Основи європейської економіки та торгова політика ЄС», «Торгівля ЄС та Україна», «Торговельна політика ЄС: досвід Вишеградських країн»;
  • розроблено комплекс презентаційних матеріалів для забезпечення відповідних навчальних циклів;
  • виконано комплекс наукових та практичних робіт для обґрунтування змісту модуля по торговій політиці ЄС.

Виконання робіт по проекту зумовило проведення наукових досліджень пов’язаних із визначенням сильних та слабких сторін національної економіки України при поглибленні торгових зв’язків із ЄС. Зокрема, встановлено, що значним потенціалом конкурентоспроможності володіють підприємства сільського господарства та АПК, серед найбільш слабких галузей варто виділити машинобудування та приладобудування, котрі часто не витримують конкуренції із виробничими підприємствами ЄС.

Результати наукових робіт були опубліковані в 3 колективних монографіях, 6 статтях у періодичних виданнях, зроблені презентації на 10 наукових конференціях.
У результаті наукових досліджень та аналізу торгової співпраці між Україною та ЄС виявлено ключові сфери, що сприяють довгостроковому економічному зростанню. Проаналізовано положення та факти щодо захисту економічних інтересів кожною стороною в рамках підписаної угоди про «Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі» між Україною та ЄС (ПВЗВТ). Визначено основні можливості та виклики торгівлі України із ЄС. Ведеться наукова робота студентів щодо дослідження проблематики та перспектив торгівлі із ЄС.

Проект Жана Моне реалізовувався через цикли лекцій та семінарів:

1) для студентів, що навчаються за напрямами «Економіка», «Підприємництво», «Журналістика», «Менеджмент», «Реклама», «Комп’ютерні науки» у Сумському державному університеті (2016-2019 рр.);

2) для студентів спеціальностей «Економічна кібернетика», «Облік і аудит», «Фінанси» Національного університету «Острозька академія» (2017 р.);

3) для студентів спеціальностей «Економіка», «Підприємництво», «Менеджмент» Полтавського Національного технічного університету (2016-2018 рр.);

4) для професорсько-викладацького складу в Сумському державному університеті (2016-2019рр.);

5) для студентів машинобудівного коледжу Сумського державного університету (2017-2019 р.);

6) для студентів спеціальностей «Менеджмент», «Економіка», «Маркетинг» Сумського національного аграрного університету (2017-2019 рр.);

7) для студентів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця ( 2017-2018 рр.).

Прийнято участь у семінарах та круглих столах: 1) дебати ГО “Аналітичний центр Аграрного союзу України” щодо готовності, завдань та шляхів реалізації Угоди про асоціацію (2018 р); 2) міжнародний Семінар “Європейські Студії за межами ЄС. Викладання та дослідження”, Українська Асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції (2018 р.); 3) семінари для викладачів шкіл та закладів освіти 1-2 рівнів акредитації Сумської області в рамках бізнес-школи “Youth&Business” (2016-2019 р.); 4) семінари для викладачів, науковців та представників неурядових організацій в Сумському національному аграрному університеті (2017); 5) семінар консультаційної сесії Національного офісу Еразмус + (2016).

Т. В. Пімоненко прочитала серію лекцій та провела семінари для забезпечення міжнародного поширення результатів проекту, зокрема: 1) для викладачів і співробітників Каунаського технологічного університету (Каунас, Литва, 2016 р.); 2) для студентів університету Матея Белау (Банська Бистриця, Словакія, 2017 р.); 3) для учасників програми ITEC в Інституті Енергії та Ресурсів (Нью-Делі, Індія, 2018 р.); 4) для студентів Ризького технологічного університету (Рига, Латвія, 2018); 5) для студентів Салемського державного університету (м. Салем, США, 2019).

Більш детальну інформацію про стан виконання модуля Жана Моне «Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України» (EUTOU) можна знайти за посиланням.

Попередня Консорціум університетів України, Грузії та Азербайджану розпочав реалізацію міжнародного проекту ...