Робоча модель моніторингу програми безперервного навчання (LifeLong Learning-LLL)

В рамках Темпус IV Проекту ЄС «Мережа для розвитку безперервного навчання у Вірменії, Грузії та України (LeAGUe)» 543839-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-SMHES у 2014 опубліковано звіт з описом робочої моделі моніторингу програм безперервного навчання (LifeLong Learning – LLL).

Звіт підготовлено Темпус командою з університетів: Національного аграрного університету Вірменії, Гаварського Національного університету (Вірменія), Російсько-Вірменського (Слов’янського) Університету, Вандзорського Державного педагогічного інституту ім. О. Туманйана (Вірменія), Вірменської ліги безперервного навчання, Державного Університету Іллі (Грузія), Телавського Державного Університету ім. Гогебашвілі (Грузія), Університету Грузії, Асоціації навчання дорослих Грузії, Харківського Національного Університету радіоелектроніки (Україна), Національного Технічного Університету України “КПІ”, Одеського Національного Політехнічного університету (Україна), Київського Національного Університет ім. Т. Шевченка (Україна), Датського технічного університету (Данія), Університету Коімбри (Португалія), Ангел Канчев Русе Університету (Болгарія).
У звіті представлені кращі моделі практик для моніторингу планування і здійснення програми LLL. Метою моделі LLL є допомога організаціям відстежувати прогрес і досягнення програм шляхом регулярного збору, аналізу і використання інформації, для надання допомоги своєчасного прийняття рішень, забезпечення підзвітності, а також основа для оцінки і вдосконалення. Ця модель була розроблена, щоб зрозуміти, яким чином здійснювати контроль за виконанням програм LLL, з урахуванням досвіду університетів країн ЄС, а саме Ліннеус університета (Швеція); Університету Коїмбри (Португалія); Датського технічного університету (Данія); Університету Русе (Болгарія).

Звіт ґрунтується на результатах анкетування європейських університетів із врахуванням 4 фаз моніторингу продуктивності програми LLL: 1) Моніторинг планування LLL програми – інформація про нормативно-правову базу і процедури (ЄС, національних, інституціональних), залучення зацікавлених сторін механізмів і LLL концепція програми і архітектури; 2) Моніторинг програми LLL реалізації – інформації про нормативну-правову бази / процедури прийому/випускних процесів/ підтримки студентів(слухачів); 3) Моніторинг оцінки LLL програми – інформація про нормативно-правову базу / процедури, механізмів якості, вимірювання ефективності LLL програм; 4) Моніторинг LLL програми інформації щодо поліпшення результатів нормативно-правової бази / процедур, вдосконалення процесу.

На основі огляду підходів європейських університетів консорціуму була запропонована модель для моніторингу розвитку LLL програм, які можуть бути використані у Вірменії, Грузії та України освітніми установами та відповідними організаціями, що надають послуги з LLL і далі можуть бути адаптовані до конкретних потреб і умов.

Звіт може бути цікавим в першу чергу для адміністративних працівників університетів, представників відповідних підрозділів університетів, що пропонують послуги за програмами LLL (курси, курси підвищення кваліфікації, перенавчання, тощо), а також для викладачів, що працюють в таких підрозділах.

2.2_National Policies of LLL_LeAgue_part2

Детальніше на офіційному сайті Проекту: http://tempusleague.eu/

Попередня Інфраструктура для студентських інновацій в університетах України