Робоча зустріч по проекту Європейського Союзу ERASMUS+ MASTIS (14-17.02.17, м.Люлео, Швеція)

14-17 лютого 2017 р. в технічному університеті Люлео LTU (Швеція) відбулася робоча зустріч партнерів, присвячена питанням розробки магістерської програми в галузі інформаційних систем, підвищення якості освіти та новітнім педагогічним методам у викладанні та навчанні. Зустріч партнерів з провідних європейських університетів, що входять до дослідницької мережі ERCIS, та українських партнерів з України (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – національний координатор, Національний політехнічний університет «ХПІ», Львівський національний політехнічний університет, Вінницький національний політехнічний університет, Національний політехнічний університет «КПІ», Херсонський державний університет) та Чорногорії відбулася в межах міжнародного проекту ERASMUS+ MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в галузі інформаційних систем».

Перша частина зустрічі була присвячена обговоренню досягнутих результатів з формування профілю професійних компетентостей магістрів в області інформаційних систем (ІС). Протягом попереднього періоду викладачі університетів України та Чорногорії разом з представниками ІТ-компаній та ІТ-підрозділів вивчали професійні стандарти, рекомендації професійних асоціацій щодо формування списку компетентностей. У ході зустрічей презентації результатів роботи чергувались з інтерактивними тренінгами. Обговорення та дискусії були зосереджені на вимогах до компетентністного профілю магістра, навчальних дисциплін, що забезпечують досягнення результатів навчання, а також на питаннях щодо існуючих практик і потреб у підготовці ІТ фахівців у різних країнах.

Mastis LTU
Наступна тема, яка набула широкого обговорення в ході семінару, була присвячена використанню освітніх інновацій та модернізації методів навчання. В ході семінару було представлено та обговорено досвід інноваційних освітніх практик з управлінської, технологічної, педагогічної і дидактичної точок зору. Професор технічного університету Люлео, координатор магістерської програми з інформаційної безпеки Tero Päivärinta представив свій досвід з організації навчального процесу та оцінювання результатів навчання за допомогою навчальних щоденників (Learning Diaries), що впроваджуються за технологією wiki.

Керівник навчального підрозділу LTU Oskar Gedda провів майстер-клас та презентував системний підхід до запровадження педагогічних ідей для формування профілю майбутнього фахівця. Учасники семінару стали також відвідувачами дистанційного уроку з Data mining, який проводив професор Каїрського університету Ahmed Aya. Віртуальне навчальне середовище університету було представлене професором LTU Peter Parnes. Peter також є засновником та активним тренером Lulea Maker space, креативного простору для молоді з робототехніки, аналогу Фаблабу, який зараз запроваджується в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця в рамках проекту ERASMUS+ FABLAB. Учасники семінару також відвідали RISE SICS, провідний науково-дослідний інститут прикладних інформаційно-комунікаційних технологій в Швеції, заснований в 1985 році. Колеги з Чорногорії розповіли про свій досвід з впровадження болонського процесу, NQF, результатів навчання в рамках міжпроектного коучингу з проектом TEMPUS DEVCORE. На семінарі також були обговорені питання щодо подальшої взаємодії у підготовці навчального плану магістрів з інформаційних систем, проектного та фінансового менеджменту проекту.

Контакти:
Генеральний менеджер проекту: проф. Жан-Юг Шоша, координатор, Університет Ліон-2, e-mail: mastis@univ-lyon2.fr, телефон +33 6 78 98 12 06.

Інформацію надано координатором проекту в Україні: проф. Золотарьовою І. О., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, e-mail: Iryna.Zolotaryova@hneu.net, телефон +380577020202

Попередня Науково-практичний семінар Жана Моне "Виклики до і після ратифікації Угоди ...