Розроблено модель положення про патентування та комерціоналізацію університетських розробок, проект ЄС Tempus IV SpinOff

Українські університети-партнери проекту Tempus ЄС «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES розробили модель Положення про патентування та комерційне використання результатів наукових досліджень для вищих навчальних закладів України

Проект «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України» 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES реалізується консорціумом українських та європейських університетів на чолі з Лундським університетом (м. Лунд, Королівство Швеція). Серед учасників проекту – три університети з Республіки Польща, Великобританії, Португальської Республіки, п’ять українських вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки України та три неакадемічні українські партнери.

У кінці січня 2015 року відбулась он-лайн відео-конференція українських університетів-партнерів проекту Tempus «Підтримка інновацій через вдосконалення законодавства у сфері вищої освіти України», на якій обговорено та погоджено остаточні версії моделей документів, призначених для упорядкування діяльності у сфері комерціалізації результатів наукових досліджень вітчизняних ВНЗ.

На даному етапі виконання проекту Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) спільно з Національною металургійною академією України (НМетАУ) (національним координатором проекту) розробили модель Положення про патентування та комерційне використання результатів наукових досліджень для вищих навчальних закладів України, яке за формою і змістом відповідає європейським практикам, а також узгоджене із підходами Національної мережі трансферу технології (NTTN) та може слугувати інструментом реалізації нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

ІФНТУНГ та НМетАУ готові безкоштовно передати електронні версії цих документів за офіційними запитами зацікавленим університетам України. Моделі документів можна отримати звернувшись за наступними контактами: професор Володимир Шатоха, НМетАУ (shatokha@metal.nmetau.edu.ua, роб. тел. 0652-474433), доцент Максим Карпаш, ІФНТУНГ (mkarpash@nung.edu.ua, роб. тел. 03422-42002).

За інформацією ІФНТУНГ

Попередня МОН України та команда проекту ЄС NEFESIE: разом до удосконалення ...