Розумне село – майбутнє України

В цьому році НМЦ ВФПО разом з Європейськими партнерами з Німеччини, Болгарії, Ірландії та Італії почали реалізацію нового проекту ЕРАЗМУС у сфері освіти дорослих (КА220-ADU) – RURALED.

Проект спрямований на реалізацію різних заходів з розробки Стратегії “Розумне село», а саме на розвиток навичок та знань жителів сільської місцевості з метою вирішення проблем та потреб щодо впровадження інклюзивної Стратегії “Розумне село” та застосування інноваційних та партиципативних методів навчання для подолання цифрового розриву між сільською та міською місцевістю.

Для правильної розбудови менеджменту проекту уже відбулось декілька зустрічей членів консорціуму, на яких було обговорено цілі проекту, відповідальність кожного партнера та перші кроки роботи.

Цей проект націлений на співпрацю з громадами, отже, робота з громадами є нашим пріоритетним напрямом. Тож, в рамках реалізації проекту RURALED уже відбулось декілька зустрічей з представниками громад Одеської, Полтавської, Чернігівської та Хмельницької областей.

Людмила СТЕПУРА із НИЦ ВФПО представила проект – розповіла про стратегію «Розумне село», її ключові елементи. Було представлено етапи реалізації проекту та виділено цільові групи.

Оскільки проект буде реалізуватись за участі сільських громад, їм було запропоновано напрями співпраці та можливість визначення пілотних регіонів та громад, які вже мають певні напрацювання щодо запровадження стратегії «Розумне село».

Навчання є одним із ключових елементів проекту, тому представникам громад було запропоновано вибрати найбільш важливі для них компетенції, на які потім буде направлено навчання. Серед запропонованих компетенцій – цифрова грамотність, розвиток підприємництва, зелені технології, покращення умов життя, розвиток сільського туризму та розвиток територій/громад.

Представники громад виявили велику зацікавленість в участі в проекті. Сподіваємось, що разом ми зробимо наше життя кращим!

Тож, робота проекту розпочалась, сподіваємося на високі результати та плідну співпрацю з партнерами.

Попередня Міжнародна конференція для студентів та молодих науковців «Ринок фінансових інновацій ...