Стартували чергові тренінгові курси з європейської інтеграції в рамках Модулю Жана МОНЕ “European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine” (Київ, КПІ імені Ігоря Сікорського)

IMG 477223 жовтня 2018 р. розпочалися чотириденні тренінгові курси «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети» (тренер проф. Дергачова В.В.) та «Досягнення та перспективи євроінтеграційного розвитку України» (тренер доц. Манаєнко І.М.). Захід відбувається в рамках реалізації проекту Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA).

Під час тренінгів учасники отримують базові знання про пріоритети розширення ЄС, Європейський досвід наднаціонального управління, розвиток бізнесу в умовах євроінтеграції, організаційно-економічні успіхи євроінтеграції України, роль ЄС у формуванні економічної безпеки країни тощо. На основі отриманих знань учасники виконують практичні завдання щодо перспектив співпраці України та ЄС з урахуванням світових тенденцій.
Особливістю тренінгів є спільна робота студентів різних курсів навчання та різних спеціальностей, що дає можливість представникам різних видів професій отримати ефект синергії від спілкування та отримання нових актуальних знань за тематикою тренінгу.

Додатково:

Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.

Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.

Завдання:
1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейської бізнес-моделі;
2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію працевлаштування та самозайнятості студентів;
3) підготовка навчального контенту (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські семінари, міждисциплінарні тренінги);
4) освітня допомога студентам з тимчасово окупованих територій України, якщо вони будуть зацікавлені в проектній діяльності.
В рамках проекту проводяться; форуми, круглі столи, тренінги, семінари та лекції по програмі проекту в рамках вже існуючих дисциплін, наукові дослідження, публікації для поширення результатів на національному та європейському рівні.

Веб ресурси проекту:
http://jeanmonnet.kpi.ua/ 
http://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/ 
https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/
Контактна особа – Пічугіна Марина, +38 0969314367, pichuginam@ukr.net 

Попередня Запрошуємо долучитись до Міжнародної освітньої ініціативи «AКАДЕМІЯ ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» (11-15.02.19)