Тренінги «Гармонізація стандартів як основа впровадження європейських бізнес моделей в Україні» та «Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей в Україні».

DSC 064623, 24, 26 та 29 листопада 2018 р. в КПІ імені Ігоря Сікорського відбулися тренінги «Гармонізація стандартів як основа впровадження європейських бізнес моделей в Україні» та «Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес моделей в Україні». Зазначені тренінги проходять кожного семестру і є одним із важливих напрямів реалізації проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine», робота над яким триває в Університеті з 01.09.2017 р.

Мета тренінгів – обґрунтувати важливість процесу гармонізації стандартів України та ЄС для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, надати знання про системи стандартизації і методи чесного бізнесу, а також розвинути компетенції учасників для створення власних ефективних стартап проектів.

Тренери – керівник команди проекту, д.е.н., проф. Людмила ШУЛЬГІНА та учасник проекту к.е.н. Ганна ЖАДЛАК – ознайомили слухачів із сутністю та інструментами гармонізації стандартів України зі стандартами ЄС, динамікою та роллю цього процесу в упровадженні європейських бізнес моделей в Україні. При цьому домінувала думка про необхідність застосування системного підходу до гармонізації стандартів, що включає урахування досвіду ринку ЄС, впливу науки і освіти на економіку, ролі соціально-орієнтованого бізнесу та інших інноваційних змін у бізнес-середовищі.

Багато цікавої і корисної інформації про стандарти різних сфер життя в ЄС, а передусім у сфері освіти, учасники отримали завдяки онлайн зв’язку безпосередньо від європейських експертів, якими цього разу виступили проф. Йозеф Шопінський з Люблінського політехнічного університету (Польща); зав. кафедри маркетингу, проф. Барбара Іванкевич-Рак з Вроцлавського економічного університету (Польща); проф. Надія Дубровіна з Братиславського економічного університету (Словаччина).

Слід відзначити суттєве розширення аудиторії слухачів тренінгів у нинішньому (третьому) «сезоні». Крім уже традиційно присутніх студентів, аспірантів і викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського, цього разу вагомим було представництво відомих київських вишів, серед яких: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київський національний університет технологій та дизайну, КПНЗ “Київська Мала академія наук учнівської молоді”.

За результатами тренінгів команди, сформовані з учасників, розробили та представили 9 власних проектів. Учасники тренінгу отримали практичні навички ефективної командної взаємодії під час роботи над проектами, у яких вони удосконалили існуючі чи розробили власні стандарти для успішного впровадження європейських моделей бізнесу в Україні. Родзинкою тренінгів стала спільна робота студентів різних фахів (серед яких майбутні менеджери, економісти, маркетологи, журналісти, інженери та ін.) і їхніх викладачів. Це надало змогу, з одного боку, – розкрити різні проблеми розвитку громад і регіонів, а з іншого, – допомогло представникам різних професій почути один одного і створити мережу спілкування на майбутнє. Під час презентації своїх проектів усі учасники чітко демонстрували розуміння зв’язку між процесом гармонізації стандартів та можливостями скорочення бюрократії, упровадження чесного бізнесу, виробництва безпечної продукції, розвитку компетентного персоналу, а також суспільства без корупції. Отже, тренерам вдалося досягти намічених цілей!

Презентації тренерів за посиланням: http://jeanmonnet.kpi.ua/en/project-results/result-2/ 

Додатково:

Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.

Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.

Сайт проекту – http://jeanmonnet.kpi.ua 

Попередня Науково-практичний круглий стіл «Європейська дипломатія у ХХІ столітті» (21 грудня ...