Тренінги в КПІ «ЕС як проривний підприємець» та «Бенчмаркінг і стратегічна реалізація європейської моделі бізнесу для України» (14-23.03.18, м. Київ)

KPI training 1 201814, 16, 21, 25 березня 2018 р. в КПІ імені Ігоря Сікорського пройшли тренінги в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жан Моне «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine».
Мета тренінгів: представлення ЄС як підприємця, який дає переваги та перспективи як для окремих людей, так і для суспільства та отримання студентами компетенції та практичних навичок у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейську конкурентну політику.

В другому семестрі 2017/2018 в тренінгах приймали участь 30 студентів, аспірантів та молодих викладачів КПІ імені Ігоря Сікорського, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Херсонського державного університету, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Державного університету інфраструктури та технологій.

Під час тренінгів у роботі у якості експертів прийняли участь:
Петро КРАЙНІК – експерт за напрямом Жан Моне Національного Erasmus+ офісу в Україні;
Ксенія КАЛИНА – менеджер з комунікацій Національного бюро програми ЄС “Креативна Європа” в Україні;
Андрій АНІСІМОВ – CEO & Founder стартапу FoodBot;
Андрій УДОВИЧЕНКО – junior marketing compliance officer в Zeo Alliance.

Тренінги провели члени команди проекту «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» Ліна АРТЕМЕНКО та Марина ПІЧУГІНА. Тренери зосередили увагу на питаннях впливу ЄС на професійне майбутнє учасників, платформах ЄС для розвитку бізнесу, успішних практиках ведення європейського бізнесу та навичках трансформації інноваційних бізнес-ідей у бізнес-модель. Студенти отримали практичний досвід ефективної командної взаємодії при вирішенні бізнес-симуляцій. За програмою тренінгів, було використано різні техніки навчання: дискусії, дебати, Case Study , короткі презентації, аналітична та командна робота.

За результатами тренінгів розроблено та представлено студентськими командами 6 проектів.

Презентації тренерів за посиланням: http://jeanmonnet.kpi.ua/en/project-results/result-1-2/

Додатково:
Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.
Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів. 
Сайт проекту – http://jeanmonnet.kpi.ua
Контактна особа – Пічугіна Марина, +38 0969314367, pichuginam@ukr.net.

Попередня Презентація проекту «МНЕІ-МЕ: Магістерська програма з підприємництва консорціуму закладів вищої ...