ТРЕНІНГИ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЗА ПРОЕКТОМ ЖАНА МОНЕ

22, 24, 29 та 31 жовтня 2019 р. в Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» буде проведено тренінгові курси на тему «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети» (тренер к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту Чорній В.В.) та «Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України» (тренер д к.е.н., доцент кафедри менеджменту Манаєнко І.М.). Захід відбується в рамках реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ напряму Жана Моне «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» (№ 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Коли? 1415-1730 22, 24, 29 та 31 жовтня 2019 р.

Де? НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ, просп. Перемоги 37 А

Цільова аудиторія: студенти, аспіранти технічних, управлінських, мовних напрямів.

Контактна особа щодо участі у заході: Манаєнко Ірина, 067 30 144 14, verholyad@ukr.net

Деталі заходу за посиланням: https://www.facebook.com/events/2464661203648960/ 

Додатково:
Спільний проект Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» №587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.
Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.
Завдання:
1) розширення та поглиблення знань про ЄС та переваги європейської бізнес-моделі;
2) сприяння змінам на ринку праці та в освітньому просторі через мотивацію працевлаштування та самозайнятості студентів;
3) підготовка навчального контенту (спеціальні курси з конкретних питань ЄС, громадські семінари, міждисциплінарні тренінги);
4) освітня допомога студентам з тимчасово окупованих територій України, якщо вони будуть зацікавлені в проектній діяльності.
В рамках проекту проводяться; форуми, круглі столи, тренінги, семінари та лекції по програмі проекту в рамках вже існуючих дисциплін, наукові дослідження, публікації для поширення результатів на національному та європейському рівні.

http://jeanmonnet.kpi.ua/ 
http://management.fmm.kpi.ua/grant-jean-monnet/ 
https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/ 

Попередня Запрошуємо на науково-практичну конференцію «Лісабонський договір – 10 років після ...