V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (22-23.04.2021, он-лайн)

22 23.0422-23 квітня 2021 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського проходила V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ».

23 квітня у рамках проєкту програми Еразмус + (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU experience of soft skills development of preschool and primary school age children by theatre activities in teacher training» було організовано круглий стіл «Європейські педагогічні концепції та український досвід використання театральної діяльності у розвитку soft skills дітей: теорія, практика, перспективи», модератор Олена Демченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Під час наукового форуму було презентовано проєкт 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, заходи й події, які будуть проводитися протягом 2020-2023 років. Члени проєктної групи та слухачі факультативного курсу представили досвід його викладання. Було накреслено напрями співпраці у рамках реалізації проєкту з науковцями вітчизняних і зарубіжних ЗВО, педагогами-практиками, громадськими організаціями.

До гостей звернулася ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Наталія Лазаренко, яка щиро подякувала за співпрацю та можливість презентації інтелектуальних, творчих надбань університету в межах реалізації проєкту та пропагування європейського досвіду, цінностей серед науковців, педагогів-практиків,здобувачів вищої освіти, людей поважного віку.

У роботі круглого столу взяв участь Петро Крайнік, експерт та менеджер напряму Жан Моне Національного Еразмус+ офісу в Україні. Він привітав учасників конференції та висловив бажання на довгу, тісну співпрацю. Під час круглого столу були проведені дискусії за панельними лінійками.

1. «Театр як соціально-культурне явище і педагогічний засіб в освітньо-виховній роботі з різними категоріями дітей з особливими потребами», спікери: Наталія Казьмірчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Катерина Фомін, кандидат педагогічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Ганна Шиманська, здобувач СВО «бакалавр» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

2. «Театральна діяльність на уроках і в позаурочний час як «школа спілкування»», спікери: Леся Старовойт, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Юлія Лимар, кандидат педагогічних наук, доцент; Анна Шпеко, здобувач освітнього ступеня «магістр», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

У рамках проєкту планується створити Університет третього віку, метою якого є продовження освіти людей похилого віку, подолання самотності та створення умов для спілкування з людьми різних поколінь (студентами, дітьми та ін.), проведення культурного дозвілля. Модератором і спікером 3 панельної лінійки «Концепція університету третього віку: подолання самотності чи творча самореалізація?» була Лариса Лук’янова, директор IПООД імені Івана Зязюна НАПН України, голова правління Української асоціації освіти дорослих, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України. Провідні вчені Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки; Ольга Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки; Галина Сотська, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи; Олена Тринус, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, учений секретар) розкрили методологічно-теоретичні підходи до створення університетів такого типу, напрями, досвід, проблеми і перспективи їх створення в Європі та Україні. Спікером 3 лінійки також була Тетяна Дрозд, кандидат педагогічних наук, магістр з публічного управління та адміністрування, керівник центру «Освітній хаб ʺNotBoxʺ», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, яка розкрила досвід роботи університету щодо освіти дорослих.

У рамках проєкту були проведені майстеркласи, під час яких було представлено психолог-педагогічні аспекти та науково-методичні особливості використання театральної діяльності у соціально-виховній роботі з дітьми молодшого шкільного і дошкільного віку: «Театр у початковій школі як вид мистецтва і засіб розвитку soft skills: види, методика, досвід» (Олеся Жовнич, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов; Інна Стахова, асистент кафедри початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; «Кроки назустріч мистецтву: досвід співпраці у системі бібліотекар-педагог-актор; (Неля Войтюк, завідувачка відділу мистецтв Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва); «Мистецтво жити, грати, розігрувати», або Акторська майстерність дитини народжується в дії» (Марія Левченко, акторка Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Миколи Садовського; ведуча міських та обласних заходів, викладач театральної студії; має 8 років педагогічного стажу; «Театралізований пошук психологічного ресурсу особистісної самореалізації у власному генеалогічному дереві» (Вадим Подорожний, асистент кафедри психології та соціальної роботи; Юлія Мельник, кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології та соціальної роботи, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
Ректор університету і члени проєктної групи щиро вдячні усім учасникам круглого столу, які виявили інтерес до проєкту і та окреслили напрями співпраці у рамках його реалізації.

Інформація про захід та реєстрація за посиланням

Деталі проведення конференції та анонси майстер-класів за посиланням

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Попередня Про підсумки першого року проекту Еразмус+ «Європейський досвід впровадження системи ...