10 проектів в Україні – переможці першого конкурсу програми Європейського Союзу Еразмус+ сприятимуть розвитку потенціалу вищої освіти

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати першого конкурсу 2015 р. Програми Еразмус+ за напрямом KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти / Capacity Building in the Field of Higher Education.

Cеред 140 проектів, рекомендованих для фінансування Європейським Союзом, 10 проектів реалізуватимуться за участі українських університетів, асоціацій та неурядових організацій, підприємств, дослідних інституцій і підприємств – 43 партнери від України візьмуть участь у впровадженні проектів.

Виконавцями проектів стануть 32 вищих навчальних заклади з України. З їх числа, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» працюватиме над виконанням трьох проектів, чотири університети виконуватимуть по 2 проекти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. По одному проекту реалізовуватимуть 27 університетів з України: Бердянський державний педагогічний університет, Черкаський державний технологічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Буковинський державний медичний університет (Чернівці), Національний гірничий університет, Український державний хіміко-технологічний університет, Донецький національний технічний університет (Красноармійськ), Херсонський державний аграрний університет, Херсонський державний університет, Херсонський національний технічний університет, Хмельницький національний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Одеській національний політехнічний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеський державний екологічний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Сумський державний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Вінницький національний медичний університет імені Пирогова, Вінницький національний технічний університет, Запорізький державний медичний університет.

Серед 10 проектів: 9 – спільні проекти та 1 проект структурних заходів. Із загальної кількості проектів: 2 – національні, де реципієнтом технічної допомоги є тільки українські організації у співпраці з партнерами країн-членів програми; 8 проектів – багатонаціональні, де партнерами українських ВНЗ виступають не тільки університети з країн-членів програми, а й представники країн-партнерів програми, зокрема: регіону Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Грузія; та інших регіонів програми: Казахстан, Китай, Малайзія, Марокко, Росія, Туніс, Узбекистан, Шрі Ланка та інші. 2 проекти реалізуватимуться за активної участі Міністерства освіти і науки України.

Список проектів Програми Еразмус+ за напрямком KA2: Розвиток потенціалу вищої освіти у 2015 році, рекомендованих до фінансування, представлений на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eplus-cbhe-selection-results-by-region.pdf

Щиро вітаємо переможців від України  та запрошуємо інші команди до участі в нових конкурсах.

Список проектів з Розвитку потенціалу вищої освіти (КА2CBHE) за участі партнерів з України, рекомендованих до фінансування ЕАСЕА у 2015р:
1. 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP – Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms.
2. 561583-EPP-1-2015-1-KZ-EPPKA2-CBHE-JP-Training Against Medical Error.
3. 561592-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP-Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems.
4. 561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP-Assessment Innovation in the Medical Education Curriculum.
5. 561726-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP-Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas.
6. 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine.
7. 561755-EPP-1-2015-1-NO-EPPKA2-CBHE-JP-Harmonising water related graduate education.
8. 561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP-Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions.
9. 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP-Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate.
10. 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES.

Додаткова інформація:
Напрям програми Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти є наступницею Програми Темпус.
Програма Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.
Разом за 2 конкурси нової програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, Жана Моне і підтримки реформ в Україні виконується 31 проект. Наступні конкурси буде оголошено у жовтні/листопаді 2015 р.

Інструкції для виконавців проектів-переможців конкурсів:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space_en

Попередня Зустріч з молодими активістами-представниками ромської спільноти в Україні