8 НОВИХ ПРОЕКТІВ ЖАН МОНЕ ПРИСКОРЯТЬ ЄРОПЕЇЗАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) оголосило результати конкурсу 2015 року за напрямом Жан Моне в рамках програми Еразмус+. Загалом, рекомендовано до фінансування 261 проект, з них 8 проектів реалізуватимуться за участі українських університетів та асоціацій.
Серед переможців цього року шість українських університетів: Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Київський національний торговельно-економічний університет, Національна металургійна академія України, Одеський національний економічний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка та дві асоціації: Українська бібліотечна асоціація та Українська асоціація європейських студій, яка має досвід участі у попередній програмі Жан Моне. Решта переможців конкурсу 2015 р. вперше вибороли грант Жана Моне.
Із загальної кількості проектів, шість належать до так званих «навчальних проектів» – це модулі Жана Моне, спрямовані на поширення інформації про ЄС та поглиблене вивчення євроінтеграційних процесів. Тематика модулів доволі різноманітна: ідеї Об’єднаної Європи; роль ЄС у вивченні кліматичних змін та подоланні їх негативних наслідків; економічно-торговельні стосунки між Україною та ЄС; запровадження в Україні екологічних та безпекових стандартів ЄС. Два проекти спрямовані на підтримку та розвиток асоціацій, покликаних поширювати інформацію про ЄС, пропагувати європейські цінності, збільшувати коло осіб та інституцій, зацікавлених у євроінтеграційних процесах.
Інформацію про проекти – переможці 2015 р. в Україні (повна назва англійською мовою, відповідальний виконавець, університет / асоціація – грантоотримувач, бюджет) можна знайти на сайті Національного Еразмус+ офісу в Україні: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/baza-proektiv/691-8-proektiv-prohramy-erazmus-napriam-zhan-mone-rozpochnut-diialnist-v-ukraini.htmll; повний список проектів Жана Моне, рекомендованих до фінансування за результатами конкурсу 2015 р., знаходиться на сайті ЕАСЕА: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/jean-monnet-activities-2015-eaca042014_en.

Додаткова інформація:
Програма Європейського Союзу Жан Моне існувала з 1989 по 2013 рік; у 2014 році була трансформована у напрям Жана Моне Програми Еразмус+. У конкурсі 2014 р. було профінансовано 10 проектів за участі України. Конкурси проектів Жан Моне відбуваються щорічно і мають на меті поширення європейських цінностей та ідей Об’єднаної Європи, стимулювання до вивчення євроінтеграційних процесів, їх обговорення із науково-експертними та фаховими спільнотами, громадянським суспільством.
Програма Європейського Союзу Еразмус+ покликана сприяти розвитку освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, розрахована на 2014 – 2020 рр., має три ключових компоненти: мобільність, міжінституційна співпраця, підтримка реформ.

Попередня Матеріали Семінару «ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ» (17.07.2015)