Матеріали Семінару «ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ» (17.07.2015)

17 липня 2015 р. у Міністерстві освіти і науки України пройшов семінар щодо запровадження інструментів Болонського процесу в контексті нового Закону України «Про вищу освіту».

У рамках семінару працівники Департаменту вищої освіти, Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, Управління ліцензування та акредитації та Управління міжнародного співробітництва МОН України, представники Національного Еразмус+ офісу в Україні та ВНЗ України обговорили застосування Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), Стандартів та рекомендацій із забезпечення якості Європейського простору вищої освіти в системі вищої освіти України.

Національний експерт з реформування вищої освіти Юрій Рашкевич, проректор Національного університету «Львівська політехніка», наголосив на проблемах імплементації ЄКТС в Україні та представив досвід застосування даної системи в країнах Європейського Союзу.

Матеріали презентації семінару можна завантажити за посиланням: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=89:prezentatsiia-yu-rashkevycha-shchodo-zaprovadzhennia-yekts-i-inshykh-instrumentiv-bolonskoho-protsesu

Також експерт надав роз’яснення щодо чинних документів Європейського простору вищої освіти, важливих для коректної імплементації Закону України “Про вищу освіту”. Учасники обговорили питання студентоцентрованого навчання, використання міжнародної термінології, рамок кваліфікацій, ЄКТС та її застосування в процесі розроблення освітніх програм і європейських зразків стандартизації змісту вищої освіти.

Семінар відбувся за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні, який співпрацює з Міністерством у питаннях реформи вищої освіти, міжнародних проектів та питаннях інтеграції до Європейського простору вищої освіти.

Інші матеріали та публікації Національної команди експертів з реформування вищої освіти: http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html

Попередня Проведено тренінг з написання проектів за програмою Еразмус+ 9 липня ...