Коронавірус: наслідки для впровадження напрямів програми Еразмус+ під керівництвом Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури EACEA: Розвиток потенціалу вищої освіти та молоді, Еразмус Мундус, Жан Моне, спорт


До уваги бенефіціарів, виконавців, експертів!
Якщо вірус COVID-19 перешкоджає реалізації проєкту, то найперше бенефіціари, виконавці, експерти повинні зв’язатися електронною поштою з відповідальним проєктним менеджером Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (EACEA) або через функціональну поштову e-скриньку кожного Напряму детально описати питання та його вплив на реалізацію проєкту.

У будь-якому випадку будуть застосовуватися гнучкі заходи:

1) Відшкодування витрат на поточну діяльність чи відповідно до зобов’язань за договорами
Якщо особи, які мали брати участь у мобільностях, зустрічах чи заходах, не можуть цього зробити, наприклад, через недавній контакт з людиною, яка страждає від вірусу, або свою присутність у зоні високого ризику, EACEA може вважати правомірними (прийнятними)* витрати на проїзд або проживання, що не могли бути скасовані без втрат та які не відшкодовуються з інших джерел, за умови, що бенефіціари, виконавці, експерти надаватимуть відповідні підтверджуючі документи (зокрема, відмову у відшкодуванні коштів).

2) Якщо COVID-19 перешкоджає виконанню діяльності чи зобов’язань за договорами
Якщо COVID-19 перешкоджає виконанню зобов’язань (наприклад, через відсутність основного персоналу, неможливість продовження роботи в зоні, ураженій вірусом або через будь-який інший випадок, що може розглядатися як обставини непереборної сили – force major), EACEA може визнавати заходи щодо заміни видів діяльності або затримки їх виконання. Це можна зробити за обґрунтованим запитом бенефіціара, виконавця, експерта щодо внесення змін до договору, у тому числі шляхом продовження терміну його виконання.

Документація
Бенефіціари, виконавці, експерти повинні збирати та зберігати відповідну документацію, що може знадобитися на більш пізньому етапі для підтвердження або обґрунтування будь-якого прийнятого рішення, що впливає на реалізацію проєкту (особливо фінансового). Відповідно до подальшого розвитку ситуації інформація може бути оновлена.

Відеопрезентація для проєктів Еразмус+ в Україні щодо викликів проєктів під час карантину і шляхів вирішення – за посиланням тут.

* якщо вони відповідають загальним умовам, викладеним у грантовій угоді, рішенні чи договорі

** Посилання на основне джерело

Довідково, скриньки е-пошти за напрямами:
Розвиток потенціалу вищої освіти: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu 
Розвиток потенціалу молоді: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu 
Еразмус Мундус: EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu 
Жан Моне: EACEA-AJM@ec.europa.eu 
Спорт: EACEA-SPORT@ec.europa.eu 
Контакти команди Національного офісу в Україні на період карантину – за посиланням тут

 

Попередня Коронавірус: Європейська Комісія оголошує спеціальні заходи для Erasmus+ та Horizon ...