Круглий стіл «Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 2019-2021: ключові досягнення, виклики та перспективи» (28.09.2021)

28 вересня 2021 р. відбувся Круглий стіл «Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 2019-2021: ключові досягнення, виклики та перспективи» за участі Голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, закладів вищої освіти, Консультативної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, роботодавців та здобувачів вищої освіти.

У своїх виступах учасники круглого столу особливо акцентували на необхідності збереження інституційної сталості як у складі Національного агентства, так і у підтримуваному ним поступу української вищої освіти до Європейського освітнього простору.

До заходу долучився Володимир Луговий, Перший Віце-президент НАПНУ, Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ із виступом щодо ролі нинішнього складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у період його становлення і стабілізації роботи у 2019-2021 рр.

Виступ В. Лугового

Попередня Участь у міжнародній конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти – досвід проєкту ...