Курс для викладачів НУ «Львівська Політехніка» за участі HERE team (01-03.10.2020)

НУ «Львівська Політехніка» запроваджує курс для викладачів “Вдосконалення викладацької майстерності”.

Курс побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

Програма курсу орієнтована на сучасні принципи забезпечення якості освіти і поєднує 4 модулі:

1. Основні засади сучасної системи вищої освіти.
2. Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО.
3. Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади.
4. Медіаграмотність та міжнародна комунікація.

Викладачами першого модуля «Основні засади сучасної системи вищої освіти» (1-3 жовтня 2020 р.) стали члени Національної команди експертів з реформування вищої освіти:

  • Світлана КАЛАШНІКОВА («Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники, результати»);
  • Юрій РАШКЕВИЧ («Стандарти вищої освіти, програмні навчальні результати і навчальні результати курсу»);
  • Володимир БАХРУШИН («Національна рамка кваліфікацій, відповідність рівню освіти, компетентнісний підхід, студентоцентроване навчання»).

Підготовлено за матеріалами 

Попередня Cемінар-дискусія «Методика проведення і процедури підготовки до акредитації освітньо-наукових програм ...