Матеріали і он-лайн запис семінару «Розвиток національної системи забезпечення якості в Україні відповідно до Болонського процесу: внутрішні системи забезпечення якості та Національне агентство із забезпечення якості» (7-8.04.2016)

7-8 квітня 2016 р. Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України та за підтримки Представництва ЄС в Україні, Проекту Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, ЕАСЕА “SPHERE” (Support and Promotion for Higher Education Reform Experts) та Національних експертів з реформування вищої освіти провів семінар «Розвиток національної системи забезпечення якості в Україні відповідно до Болонського процесу: внутрішні системи забезпечення якості та Національне агентство із забезпечення якості» (Development of the National Quality Assurance System in Ukraine in line with Bologna Process: University QA internal systems and QA Agency).

Формат (семінар, круглий-стіл): 1-ий день – семінар з презентаціями, дискусійна сесія; 2-ий день – воркшоп з презентаціями, робота в групах, дискусійна сесія. 

Захід було проведено для 105 учасників (1-ий день – 60, 2-ий день – 45) в Залі засідань Акредитаційної Комісії України, Міністерства освіти і науки України за участі Національної команди експертів з реформування вищої освіти, представників Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, Акредитаційної комісії Україні (АКУ), асоціацій роботодавців, Національної академії педагогічних наук України, експертів з QA, Української асоціації студентського самоврядування, дослідників, науковців та студентів.

Оновлена Програма заходу:Оновлено Програму_7-8.04.16_семінар «Розвиток національної системи забезпечення якості”

Запис прямої трансляції заходу від 7 квітня 2016 р. Освітній портал “Педагогічна преса” www.pedpresa.ua

7 квітня 2016 р. у вітальному слові Олександр СМИРНОВ, директор Державної освітньої установи «Навчально-методичний центр з питань якості освіти», Акредитаційна комісія України підкреслив необхідність даного заходу, щоб дати відповідь, яким чином імплементувати внутрішню систему забезпечення якості у вищому навчальному закладі та за якими принципами буде працювати новостворене Національне агентство із забезпечення якості у вищій освіті.

Олена РУСНАК, експерт Програми інституційної оцінки Європейської асоціації університетів, Національний експерт з реформування вищої освіти – Еразмус+, голова Національного об’єднання студентських експертів розповіла про розпочату роботу щодо залучення різних стекхолдерів до розробки та імплементації системи забезпечення якості та залучення студентів до цих процесів шляхом проведення низки тренінгів для представників студентських рад ВНЗ України з різних регіонів.

Володимир ЛУГОВИЙ, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, Національний експерт з реформування вищої освіти – Еразмус+ презентував основні складові системи забезпечення якості в Україні за новим законодавством. Він розповів про запровадження парадигми вимірюваної, вірогідної та визнаної якості шляхом опанування нових інструментів: компетентнісний підхід, Національна рамка кваліфікацій (NQF), європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, стандартна система класифікації рівнів спрямувань галузей вищої освіти відповідно до Міжнародної системи класифікації ВО (МСКО), ліцензування та акредитація, «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

Презентація щодо національної системи забезпечення якості (В.Луговий):Презентація на семінар щодо національної системи забезпечення якості вищої освіти (В.І.Луговий)

Олег ШАРОВ, директор Департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки України розповів про деталі та перспективи розвитку системи забезпечення якості в Україні за новим законодавством. Він розповів, що головна місія презентації накласти матрицю завдань з розвитку внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та матрицю діяльності Міністерства освіти і науки України.

Тові БЛИТТ ХОЛМЕН, член Ради Європейської Асоціації забезпечення якості вищої освіти – ENQA (NOKUT, Норвегія) – TAM, висвітлила питання розвитку системи забезпечення якості відповідно до Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, та визначення головних викликів для України.

Презентація Tove Blytt Holmen:Tove Blytt Holmen_Quality assurance in line with Standards and Guidelines in the European Higher education Area

8 квітня 2016 р. (запис монтується) захід розпочався з презентації Світлани ШИТІКОВОЇ, директора Національного Еразмус+ офісу в Україні, щодо структури Програми ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти; правила участі українських вищих навчальних закладів у конкурсах за напрямами: «Навчальна мобільність», «Розвиток потенціалу вищої освіти» (колишня Програма Темпус), «Жан Моне», «Стратегічні партнерства», «Альянси знань», в рамках яких можливо реформувати систему забезпечення якості вищої освіти, реалізовуючи міжнародні проекти.

Тові БЛИТТ ХОЛМЕН присвятила презентацію другого дня заходу таким ключовим питанням: місія, заходи, роль, процедури щодо здобуття повного членства ENQA та кращий досвід, а також порівняльний аналіз: ESG 2005 vs ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти). Спікер розповівши про головні виклики забезпечення якості ВО, провела невеличкий тренінг, залучивши всіх учасників та Національну команду експертів з реформування вищої освіти. В результаті роботи в командах всі учасники долучилися до дискусії щодо можливостей, які отримає Національне агентство із забезпечення якості як член ENQA; системи забезпечення якості в Україні: Національне агентство; інституційна акредитація та оцінювання; процедури акредитації освітніх програм; роль студентів у системі забезпечення якості

Всі присутні на заході після ґрунтовних презентацій запрошених спікерів отримали вичерпні відповіді від Жанни ТАЛАНОВОЇ, представника команди Національного Еразмус+ офісу в Україні (Проект ЄС) та Національних експертів з реформування вищої освіти (HERE team) щодо стандартів вищої освіти, системи забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства із забезпечення якості та залучення різних стейкхолдерів до цих процесів.

Tove Blytt Holmen_ESG 2015

Tove Blytt Holmen_What is ENQA

Інші корисні матеріали HERE team

Щиро дякуємо всім присутнім за активну участь і запрошуємо використовувати матеріали!

 

Попередня Матеріали і он-лайн запис семінару «Запровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі ...